Trolle-Wachtmeister

Del 12 av 22 i serien Markägande i Sverige

Wachtmeister är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats  till adeln, sina tillgångar. Adlades 1578, introducerades på Riddarhuset 1649 som Wachtmeister af Björkö, friherrlig 1651. Wachtmeister af  Johannishus utgrenades ur Wachtmeister af Björkö och blev grevlig 1687 och introducerad två år senare.

Den friherrliga grenen utgick på svärdssidan i Sverige 11 juli 1889, men fortlever i Tyskland, där
huvudmannen är den preussiske greven Axel-Dietrich Wachtmeister (född 1941). En gren av Wachtmeister af Björkö upphöjdes den 17 januari 1816 i preussisk, grevlig värdighet.

Hans Wachtmeister af Johannishus (1641-1714), den förste greven, köpte år 1684 ett antal gårdar  (Skunckenberg, Tromtö, Wambåsa och Edestad) i Blekinge vilket låg bra  till för honom då han var amiralgeneral i den svenska flottan med bas i Karlskrona. 1712 inrättades Johannishus fideikommiss av honom.

Släkten Wachtmeister av Johannishus består idag av en mängd olika grenar som är ganska avlägset släkt. Detta inlägg handlar om första yngre grenen vars huvudman bär efternamnet Trolle-Wachtmeister som innehavare av Trolle-Ljungby. Trolle-Ljungby är idag Skånes näst största gods.

Trolle-Ljungby, som intill 1830 hette Ljungby, var under medeltiden troligen en befäst sätesgård. Det ägdes under 1300-1400-talen av släkten Bille, senare av släkterna Brostrup, Ulfstand och Gyllenstierna. Det övergick 1662 genom köp till den bekante diplomaten Peter Julius Coyet. Dennes son, friherre Wilhelm Julius Coyet bildade av Ljungby, Årup och Ryssås ett ärftligt baroni. Sedan hans ätt dött ut på manssidan, ärvdes Ljungby av Ulrika Lovisa Maria Sparre, gift med Carl Axel Trolle-Wachtmeister (1754-1810) till Trolleberg. Under hennes tid överflyttades 1830 fideikommissrätten från Trolleberg till Ljungby, som sedan dess kallats Trolle Ljungby. Det ärvdes av hennes son Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister (1782-1871) och har därefter stannat i släktens ägo.

Nuvarande fideikommissarie är sedan 1956 ryttmästaren greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister (1923-), gift med grevinnan Alice Tornérhielm (1926-). När paret Trolle-Wachtmeister dör kommer godset förmodligen och på något sätt att övertas av Carl Fredrik Wachtmeister (1984-), sonson till Knut Wachtmeister af Johannishus (1924-) som är bror till Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister. Knut Wachtmeister äger även godset Trolleberg och har varit politiker för moderaterna. Trolleberg omfattar cirka 300 ha mark. Alice Tornérhielms bror Nils-Erik Tornérhielm (1921-?) och dennes son Gustaf Tornérhielm (1958-) äger godset Gedsholm 1 700 ha.

Sedan 1956 förvaltas Trolle-Ljungby och Årups fideikommisser av Trolle-Ljungby AB. Den sammanlagda markarealen är 12 000 ha, varav 6 300 ha produktiv skogsmark och 1 200 ha jordbruksmark under egen drift. Övrig jordbruksmark arrenderas ut och godset är ökänt för de dåliga villkoren för sina arrendatorer.

Ann-Marie Wachtmeister (1931-?), syster till Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister och Knut Wachtmeister är gift med den tidigare finansmannen och chefen för Nobelstiftelsen, Stig Ramel (1927-). Hans brorson Gustaf Ramel är huvudägare och chef i familjeföretaget Ramel Godsförvaltning AB och Hviderups Gods AB som driver och äger godset Viderup med 950 ha mark. En annan brorson till Stig Ramel, Fredrik Ramel (1947-), är förmodligen gift med Eva Beck-Friis (1947-). Hon är ägare av Börringekloster Huvudgård på 1 350 ha.

En kusin till Knut Wachtmeister och Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister är Clas Axelsson Wachtmeister af Johannishus (1926-) som äger Pilsåkers gård. Hans fru Gunilla Barnekow är syssling till den syskonskara med namnet Piper som bl.a. äger godsen Krageholm och Bellinga. Gunilla Barnekow (1932 är också syster till Birgitta Barnekow (1935-), gift med Rurik Tham (1931-). Deras söner Wilhelm Tham och Henrik Tham är ägare till godset Häckeberga på 4 700 ha. Vidare är systrarna Barnekow är också kusiner till bankamnnen Rutger Barnekow (1935-) och finansmannen Carl Bennets (1951-) mor Caroline Barnekow (1926-). Carl Bennet äger för sin del Dragesholms AB som äger Dragesholms gods på 800 ha.

Christina Wachtmeister (1920-?), syster till Clas Axelsson Wachtmeister, var gift med Eric-Samuel Hebbe Boström (1919-?), siste fidekommissarie till Östanå i Uppland. Ett gods som idag ägs av Östanå Fidekommiss AB som i sin tur ägs av parets son Eric-Gustaf Hebbe Boström (1943-). Själva slottsbyggnaden med närliggande mark ingår inte längre i Östanå egendom. På 1950-talet omfattade Östanå 7 600 ha. Idag är godset med all sannolikhet mindre.

Läs mer: KVP1, 2,

Andra källor:
Adelskalendern
Björn af Kleen, Jorden de ärvde, 2009

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Wachtmeister af JohannishusSilfverschiöld – arvtagare till Niclas Sahlgren >>
Advertisements