En ny arena bör ligga söder om Liseberg

Söder om Liseberg finns det stora tomma områden som idag inte används till nåt. Kommunikationerna till området är bra med många busslinjer, med spårvagnar och pendeltåg. Även för bilar är tillgängligheten hög. Om vi nu ska ha en ny idrottsarena i Göteborg så kan den med fördel byggas invid Almedal tillsammans med en ny pendeltågsstation, ett busscentrum och köpcentrum. Man kan enkelt skapa en svensk och göteborgsk variant av Madsinon Square Garden där.

En placering där Scandinavium idag ligger eller i närheten innebär stora trafik- och parkeringsproblem. Korsvägen är redan idag överbelastad. En sydligare placering kringgår de begränsningarna. En placering i Frihamnen innebär också att man kommer ifrån dessa begränsningar även om det tidvis finns problem vid tunnelmynningen anslutning till Lundbyleden. Dessutom skulle de flesta besökarna få passera under älven i en tunnel, något som redan idag är problem. Det problemet finns inte med en placering söder om Liseberg vid Almedal.

Dessutom är alla de tre förslag som presenteras i GP helt orealistiska och två av dem innebär dessutom skapandet av en stad för bilar där människor kommer att känna sig som främlingar. De medför dessutom per automatik en del andra problem.

Intressant?
Bloggat: Arbetarperspektiv,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements