Grunden till problemen i Carema är privat ägande och vinstmaximering

Aktiebolag har ett enda syfte. Att tjäna ihop pengar till sina ägare. Därav följer att vinstmaximering är en naturlig del av verksamheten. Vinstmaximering i den offentligt finansierade vården kan ske minst tre sätt, nedskärning av personal, mindre pengar till material och vägran att betala skatt. Båda de första sakerna innebär en försämrad vård och detta gäller oavsett om vi pratar sjukvård, omvårdnad eller äldrevård. Att inte betala skatt leder till sämre vård i längden då det offentliga får minskade skatteinkomster och det är offentliga medel som finansierar vården.

Att täppa till ett smithål som Fredrik Reinfeldt och hans borgerliga regering vill göra löser inte de grundläggande problemen med vinststyrning, vinstmaximering och privat ägande med aktiebolag och riskkapitalfonder i skatteparadis som ägare. På sikt finns bara en lösning på problemen, att återta all vård i offentlig regi och under offentlig och politisk kontroll. Det behövs inga utredningar för att begripa det.

Läs också:

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Alliansfritt, Peter Andersson, Raving, Röda Berget, Sjöstedt, Annarkia, ARAR, Högberg,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

14 Svar på “Grunden till problemen i Carema är privat ägande och vinstmaximering”

 1. Varför skall individer tvingas till att vårdas i offentlig regi om man inte vill? Den frågan är väl lika relevant som att undra varför människor skall tvingas vara offer för det kortsiktiga kapitalets sug efter vinst. 

  För det andra är det skillnad på företag och företag. Långsiktiga ägare kan återinvestera i verksamheten för att få företaget att bli bättre och att ta andelar. På så sätt uppnås stordriftsfördelar med bibehållen vårdkvalité. 

  Att som nu fokusera på det negativa, det absurda, i en vinstmaximerande vårdverksamhet skall inte få diktera ett helt system. 

  1. Det finns bara ett sätt att få vården lika för fattig såväl som för irk. Det är en offentlig ägd, kontrollerad, skött och finansierad vård. Alla andra system skapar ojämlikhet. Jämlikhet är det absolut viktigaste värdet i ett samhälle.

   I dagens kapitalism existerar inga långsiktiga ägare. Speciellt inte i det fejkade marknadssystem som den privatiserade offentliga sektorn utgör med sina korta upphandlingsperioder. Vill man göra vinster där måste det vara kortsiktigt. Inom vården såväl som kollektivtrafiken.

   Sen finns det ju ingen som helst anledning till att våra skattepengar ska gå till vinster i privata företag.

   1. Jag instämmer i din slutsats, men jag ifrågasätter nyttan med att det skall vara jämlikt då det finns de på ålders höst som tex vill betala extra för ett eget rum med egna möbler…är det fel? Det är väl bra om det gagnar deras hälsa. 

    1. Man kan naturligtvis diskutera målet jämlikhet. Det kan ifrågasättas. men efter att ha läst lyckoforskning (ex. Bengt Brülde) och jämlikhetsforskning (ex. Pickett & Wilkinson) så anser jag att jämlikhet är ett av de viktigaste målen i ett samhälle. Med jämlikhet uppnår man många andra mål lättare och en del till och med direkt.

    2. Sen betyder inte jämlikhet att det ska vara lika, är lika eller att alla kommer att leva lika. En del lägger pengarna på öl, andra på ett extra rum.

    3. Det där ger en förskjutning där det plötsligt blir norm att betala för en dräglig standard. I praktiken handlar det om neddragningar för de som har sämre inkomster.

  2. Problemet är att all statistik visar att de privata alternativen medför ungefär samma kostnader, men i snitt har 10% lägre bemanning. Dessutom visar alla kommuner som behållt vården i kommunal regi upp bättre snittresultat i patientnöjdhet jämfört med de som privatiserat delar.

 2. Hela diskussionen är missriktad och enkelspårig. Nu säger Stockholms stad upp avtalet med Carema och alla skriker om vilka svin Carema är som driver ett bolag i vinstsyfte.

  Men ingen kritiserar Stockholms stad. Har ni inte hört talas om lagen om offentlig upphandling? Stockholms stad förhandlar med ett stort antal privatägda vårdbolag såsom Carmea, Attendo Care, Aleris och många andra. De visar en kostnadskalkyl för Stockholms stad om vad det kan tänkas att hela kalaset kan gå på. I nio av tio fall går avtalet till det bolag som kan driva vården för minsta möjliga kostnad. Så har då inte Stockholms stad ett ansvar när det tittar på dessa kalkyler? Är det inte Stockholms stads ansvar att ifrågasätta dessa kalkyler eftersom det är väldigt låga. Är det inte sunt förnuft från Stockholms stad att fråga vårdbolagen om det verkligen är rimligt att tillhandahålla en bra vård till en sådan liten kostnad ?

  Ofta händer det skandaler inom vården och alltid är det vårdbolaget som är boven i dramat. Jag har aldrig sett att någon säger att landets olika kommuner som säljer ut vård för minsta möjliga kostnad har ett ansvar. Men det är så kommunerna slipper undan sitt ansvar. Man köper den billigaste vården man kan hitta och om det sen händer något så kan kommunen lugnt luta sig tillbaka och säga att det är det privata vårdbolagets ansvar att se till att vården fungerar.

  Pinsamt av Stockholms stad att inte ta ansvar i frågan när det är de som säljer ut värden till lägsta möjliga kostnad 

  1. Lagen är i praktiken skriven så att kommuner måste acceptera det lägsta anbudet. Hela privatiseringen av den offentliga sektorn är felet. Vilket ju är vad jag hävdat i varend inlägg jag skrivit om detta. Vanvården som förekommer inom Caremas verksamhet är ett systemfel.

  2. Uppenbarligen gör bolagen stor vinst på verksamheten trots  ”minsta möjliga kostnad”.
   Mer pengar till bolagen vid upphandling och möjligheten till större vinst lär nog locka riskbolagen att välja större vinst före lägre vinst.

   1. Jag vet inte hur många som har koll på lagen om offentlig upphandling. Vi håller oss vid Carema. De gör ett kostnadsförslag åt Stockholm stad och säger att vi kan bedriva vård för X antal kronor. Då är det ju rimligtvis Stockholm stad som som är ansvariga och ser över den kalkyl som Carema lägger fram. Är det rimligt att de kan bedriva en bra vård för kostnad X? Eller är kalkylen för låg. Stockholm stad och andra kommuner är snåla och mottot är att spara så mycket man kan. Titta på skolmaten och städning inom skolan och vården. Det mesta ligger ute på entreprenad och offentlig upphandling. Stockholm stad och andra kommuner väljer den billigaste och sämsta vården, den billigaste och sämsta skolmaten och den billigaste och sämsta städningen.

    På den skola som jag arbetar på går 500 elever. Skolan städas tre dagar i veckan av två personer och de arbetar i två timmar Självklart hinner inte två personer städa en hel skola på två timmar och därför är det ofta väldigt smutsigt i skolan.

    Jag arbetade extra ett tag inom Attendo Care AB. Där städades alla allmänna utrymmen en gång i veckan, med andra ord hade vi ganska smutsiga allmänna utrymmen och vårdpersonalen var ofta tvungna att hjälpa till och städa dessa utrymmen trots att det inte ingick i våra arbetsuppgifter.

    Kommunerna måste ta mer ansvar vid upphandlingen och inte bara stirra sig blinda på kostnaden. De förslag som kommunerna får in från olika bolag måste granskas noga så att man kan komma fram till vilka som kan utföra jobbet bäst och med mest kvalitet. Idag tittar man istället på vilka som kan utföra arbetet sämst, med mins kvalitet och billigast. Sen när kommunen och bolaget skrivit under kontraktet kan kommunen lugnt luta sig tillbaka och sen skylla på bolaget när diverse skandaler uppdagas som alltid är kopplade till driftkostnaden så som för lite personal eller okvalificerad personal.

    I fallet Carema säger Stockholm stad att de har inget ansvar mer än att de gör sina kvalitetskontroller då och då. De har köpt en tjänst och den tjänsten ska Carema utföra enligt avtal och den konstaterade budgeten som de uppgett till Stockholm stad.

    Jag tycker det är ynkligt av Stockholm stad och kommunerna att gång på gång göra på detta sätt och sedan gömma sig bakom avtalen och skylla ifrån sig sitt ansvar.

    1. Och? Lagstiftningen tvingar kommunerna till upphandling och till att ta det lägsta anbudet. Problemet ligger inte på kommunnivå, utan på lagstiftningsnivå.

     Det borde helt enkelt inte var tillåtet med privata vårdgivare. Det är inte billigare för kommunerna och inte effektivare (det finns en undersökning gjord av SNS som visar detta), det ger inte mer valfrihet för vanligt folk (däremot för rika) och inte bättre vård.

     Förbjud helt enkelt privata vårdföretag. Det är samhällsekonomiskt vansinne att tillåta dem och pumpa in pengar rakt i fickorna på riskkapitalbolags investerare och ägare.

Kommentarer är stängda.