Bång – redare och grosshandlare

Del 8 av 9 i serien Gävlekapitalet

Bång var en av flera Gävlefamiljer som på 1800-talet skapade sig en förmögenhet tack vare högkonjunkturen inom sjöfart, varv och handel.

Lars Augustin Bång (1806-1853), fiskare och framstående skeppsbyggmästare. Följde föräldrarna på fiskefärderna till Ångermanland, arbetade som timmerman på varven under vintrarna. Han fortsatte fiskefärderna efter faderns död 1830.

1833 lät han bygga en ny haxe, en galeas, som blev för stor för fiskefärderna och därför användes till fraktfart. L.A. Bång  fick därefter i uppdrag att bygga handelsfartyg och engagerades 1838 av handelshuset Elfbrink & Luth som skeppsbyggmästare. Han byggde på Norra Varvet ända upp till sex fartyg samtidigt. 1841 bildade han grosshandels- och redarefirman Forssberg & Bång tillsammans med grosshandlaren J.A. Forssberg. Bång arrenderade kring 1850 ensam Norra Varvet, som då kallades Bångska Varvet. Han avled i kolera 1853.

Lars Augustin Bång har betytt mycket för Gävles varvsverksamhet och för stadens handelsflotta, som med cirka 100 fartyg tidvis var större än Stockholms. Efter hans död inrättade änkan och sonen till hans minne en fond vars avkastning skulle tillfalla fattiga varvstimmermän och deras familjer.

Johan August Bång (1831-1912), son till Lars Augustin Bång, övertog 1853 Norra Varvet, som dock förstördes vid stadsbranden 1869. Han anlade 1873, tillsammans med O.A. Brodin och Carl Hyckert, Gefle Varvs AB, kallat Brynäsvarvet.

Johan August Bångoch hans hustru Ulrika Lovisa Luth, lämnade stora donationer till stiftelser och föreningar i Gävle. Johan August Bång flyttade till Stockholm där han gjorde stor lycka inom fastighetsbranschen. I Stockholm uppfördes på hans uppdrag år 1883 en stor bostads- och affärsbyggnad vid Stureplan, det så kallade Bångska palatset. Idag ligger ingången till Sturegallerian i detta hus.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Brodin – redarfamilj i GävleHillman >>
Advertisements