Skarv – en omdiskuterad och vanlig fågel

Omdiskuterad har skarven alltid varit. Vanlig har den inte alltid varit. Den finns idag längs med kusten i stort sett i hela Sverige men på 1970-talet var det en sällsynt fågel som man sällan såg.

Fiskare och lokalbefolkning i skärgården har ofta varit mot skarven då den anses äta mycket fiska och hota fisket. Nya undersökningar tyder att skarv till stor del äter skräpfisk, mört och liknande. Det stämmer också med tiden när skarvpopulationen började öka rejält. Från 1985 minskade bestånden av större fisk brant i Sverige, i såväl Östersjön som Västersjön. Populationerna av torsk och annan fisk som lever på småfisk minskade kraftigt. Skarvpopulationen i Sverige började öka vid samma tid:

På grund av förföljelse utrotades den i Sverige i slutet av 1800-talet eller möjligen något senare. Kring 1940-talet hade arten återetablerat sig, och det fanns då en koloni i Kalmarsund som långsamt ökade i storlek. 1985 häckade där 1670 par.Från slutet av 1980-talet spred sig arten till andra delar av södra Sverige och 1989 fanns det tio kolonier med 4800 par samtidigt som storskarven även ökade stort i Danmark.Under 1990-talet ökade så storskarven stort i Sverige och 2004 fanns det 190 kolonier med sammanlagt 35000 par i Sverige. I Stockholms skärgård upptäcktes den första kolonin 1994 på ön Grän utanför Utö. Numera förekommer skarvkolonier även i innerskärgårdarna och i de norrländska älvarnas nedre lopp. I Danmark nåddes kulmen för populationsökningen under 1990-talet och därefter har häckningsantalet minskat.Kulmen för populationsökningen i Sverige verkar ha skett kring mitten av 2000-talet och 2009 observerades 43100 häckande par i hela landet, vilket var 500 par färre än 2006.

Onekligen tycks ett samband finns mellan minskat bestånd av större rovfisk och ökad förekomst av skarv. Det skulle naturligtvis kunna var en samvariation utan samband men det verkar faktiskt lite osannolikt. Intressant nog är det nog till stor del de som hatar skarven som skapat förutsättningen för det stora antalet skarvar i Sverige genom överfiskning. På grund av skarvens starka populationstillväxt har man genom en mängd åtgärder, utrotningsförsök och förföljelse försökt begränsa antalet skarvar. En del av denna så kallade skyddsjakt är faktiskt inget annat än djurplågeri.

Med tanke på de senaste forskningsrönen kanske ett bra sätt att minska skarvpopulationen vore att minska fisketrycket på torsk och annan större fisk. Ett återskapande av torskpopulationen till 1970-talets nivåer kanske är ett bättre sätt att begränsa antalet skarvar än djurplågeri och förföljelse. Att gynna havsörn tycks också vara en bra metod.

Under senare år har dock skarvpopulationen minskat något. Kan det ha samband med en viss ökning av bestånden av stora rovfiskar som torsk att göra undrar man ju då?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements