Juholtavgång är ingen lösning av socialdemokratins problem

I eftermiddag ska Håkan Juholt hålla presskonferens i Oskarshamn. Detta efter att socialdemokraternas verkställande utskott haft ett möte där man ställt sig bakom Håkan Juholt och uttalat fortsatt förtroende för honom. Många tror dock att Håkan Juholt kallat till presskonferensen i Oskarshamn för att han tänker avgå. Vi får se.

Oavsett om Håkan Juholt avgår eller inte avgår så löses inte socialdemokratins kris. Socialdemokratins kris har inte med partiledaren att göra utan med politiken att göra. Eftersom partiet i praktiken företräder exakt samma politik som moderaterna så utgör de inget politiskt alternativ. Socialdemokraternas version är att göra samma saker som moderaterna gjort men lite långsammare, det handlar om en lite mer lagom version av samma högerpolitik kanske man kan säga. Samtidigt som socialdemokraterna inte har något egentligt politiskt alternativ till den borgerliga politik som den nuvarande regeringen för så har man också under lång tid monterat ner sin partiapparat och sin infrastruktur. Man har sålt av eller lagt ner sina tidningar, bristen på intern och fungerande demokrati i fackföreningarna har gjort att partiapparaten på arbetsplaster vittrat sönder utan att ersättas av nåt annat parti eller nån annan form av organisering.

Socialdemokraternas monopolisering av facket och rädsla för facklig demokrati har lett att arbetarrörelsens viktigaste kraft förvandlats till ett byråkratiskt försäkringsbolag utan möjlighet och kraft att försvara arbetande människors intressen. På detta sätt har socialdemokraterna också nedmonterat arbetares självständiga organisering och omöjliggjort ett kraftfullt och organiserat motstånd mot privatiseringar och nyliberalism. Man har genom att före en borgerlig politik också tvingat de byråkratiska fackföreningarna att acceptera den.

Socialdemokraterna har på så sätt bundit ris till sin egen svans och tagit bort den grundval på vilken deras långa regeringsinnehav var baserat. En reformpolitik till förmån för arbetare baserad på folkligt demokratisk inflytande från folkrörelser är det som försvunnit, det som socialdemokraterna monterat ner. Där ligger deras kris. De har tagit bort sitt eget existensberättigande kan man säga, sina möjligheter att existera och inneha makten. Och lämnat vanligt folk och arbetare utan möjlighet att få det bättre och utan möjlighet att egentligen påverka politiken.

Sådana problem kan man inte lösa genom att byta partiledare.

Intressant?
Läs mer: Bilpolitik, Mullvaden, Internationalen, Röda Malmö, Kildén & Åsman, Röda Berget, Laakso, Kjellberg, Badlands, Peter Andersson, Martin Moberg, Krassman, Röda Rummet1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Svar på “Juholtavgång är ingen lösning av socialdemokratins problem”

Kommentarer är stängda.