En tunnel istället för Götaälvbro är ett puckat förslag

Folkpartisten Lars Nordström tycker att Götaälvbron inte ska ersättas med en ny bor utan med en tunnel.En tunnel för spårvagnar eller tunnelbana:

Den enda långsiktiga lösningen är därför en tunnelbana även om en del av dagens politiker säger att en sådan blir för dyr. En tunnelbana flyttar undan det mesta av lokaltrafiken från gatuplanet och möjliggör en till stora delar trafikfri innerstad.

En bra början på denna är att bygga en tunnel för spårvägstrafiken som sedermera kan bli en del av ett tunnelbanesystem. Den busstrafik som i dag går på Göta älvbron kommer att rymmas i Marieholmstunneln som snart byggs och ska vara färdig 2020. En spårvagnstunnel frigör dessutom byggbar attraktiv mark och öppnar upp älven för båttrafik utan störningar.

Detta förslag innebär inte någon invändning mot Västlänken. Det är möjligt att en älvtunnel skall vara en del av den underjordiska station som den nuvarande centralstationen kommer att byggas om till.

Hur han tänkt sig att cyklister och fotgängare (kanske inte så många av de senare) framgår inte. Men de kan inte cykla genom tunneln och järnvägsbron i Marieholm är för de flesta en för lång omväg. Det sista gäller också om busstrafiken ska gå via Marieholmstunneln istället för en central belägen bro. Enda tänkbara lösningen för cyklister är en ny lågbor och vips försvinner de fördelar för båtttrafiken som Nordström hävdar skulel uppstå med en tunnel istället för en bro.

Ledaren i dagens GP har också invändningar:

Nordström vill se en spårvägstunnel, som i framtiden kan användas som del i en eventuell tunnelbana. Bussarna hänvisar han till den planerade Marieholmstunneln. Bilarna glömmer han bort – liksom cyklister och fotgängare.

Men när Göteborgs centrum i en snar framtid ligger på båda sidor om älven måste Götaälvbrons ersättare kunna användas av alla trafikanter. Fler färjor kan möjligen ersätta en bro för cyklister och fotgängare. Men bilar och bussar kan inte hänvisas till Tingstads- och Marieholmstunnlarna utan stora trafikproblem. Dessutom försvinner kapacitetsvinsten om Marieholmstunneln i stället för att avlasta citytrafiken skall ta hand om den.

En trafikfri innerstad som både ledaren och Nordström tycks förespråka är inte heller ett vettigt förslag. Det är ett sätt att döda innerstaden och skapa en otrygg och delvis öde stad. Så kallade gårdsgator där bilism är tillåten, men gångtrafik har företräde är alltid att föredra framför rena gågator eller rena bilgator. Det ger en mer levande stad. Vallgatan är bättre än Kungsgatan, Magasingatan bättre än Ekelundsgatan. Minskad bilism generellt är däremot bra ur både stadssynpunkt och klimatsynpunkt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements