Pistolrån vanligare i Göteborg?

När ungdomar rånas i Göteborg handlar det normalt om hot om fysiskt våld i form av misshandel. Ofta är rånarna flera och offret ensamt. Men detta mönster har börjat förändras i vissa av Göteborgs förorter. I Bergsjön liksom på andra platser har det förekommit fler rån mot ungdomar och vuxna där skjutvapen använts. Även småbutiker har rånats med hjälp av skjutvapen precis som i Hjällbo strax före midnatt den gångna natten. Det känns om detta är något nytt och verkar som om det är något som ökat under senare tid. Utvecklingen är i så fall allvarlig. Rån med hjälp av skjutvapen mot småbutiker och ensamma individer är något som man bara sett på US-amerikansk film tidigare. Det är en illavarslande utveckling om det nu verkligen är på detta vis.

Utvecklingen i det svenska samhället med en ökande segregation, stor arbetslöshet, speciellt bland ungdomar och i vissa invandrargrupper leder till ekonomiska och sociala problem. En del ungdomar försöker lösa dessa problem genom att skaffa sig makt och pengar genom att inneha skjutvapen och att råna folk.

Den ökade segregationen och de ökade klyftorna i samhället beror ytterst på den politik som regeringen för (och som alla regeringar sen mitten av 1980-talet fört). En politik där man skapar ökade klyftor och ökad segregation genom det ofria skolvalet samt genom försämringar av sjukersättning, sjukvård och a-kassa. Privatiseringar, elitklasser, privatskolor, privat sjukvård, olika subventioner av rika och valofrihetsreformer på många områden leder till allt större klyftor. Med negativa sociala konsekvenser.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Bjereld, Röda Berget, Moberg, Kalle,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements