Ett tryggare Sverige – bekämpa brotten och brottens orsaker

Del 2 av 5 i serien Ett tryggare Sverige

Tidigare idag skrev jag om socialdemokraternas program för en bättre polis. Hur man vill göra med polisen är dock bara en del av större kriminalpolitiskt program som heter Ett tryggare Sverige – bekämpa brotten och brottens orsaker. Programmet är än så länge ett förslag som ska ut på remiss till det socialdemokratiska partiets distrikt. I programmet finns över 90 olika förslag på förändringar inom kriminalpolitiken. Socialdemokraterna menar att en del hänt med brottsligheten i Sverige de senaste åren:

Den organiserade brottslighetens tillväxt och etablering, terroristhotet, globaliseringen, utvecklingen på IT-området, den höga arbetslösheten och växande sociala klyftor är bara några sådana exempel.

– Det finns ett stort behov av en modern och framtidsinriktad kriminalpolitik. Satsningar på förebyggande åtgärder, insatser mot den organiserade brottsligheten och bättre vägar tillbaka från kriminalitet är viktiga delar i vårt förslag till nytt program, säger Morgan Johansson, ordförande i Socialdemokraternas kriminalpolitiska arbetsgrupp och ordförande i riksdagens Justitieutskott.

– Polisens arbete måste också utvecklas. För att öka effektiviteten krävs bl a nya metoder, kunskap och bättre polisutbildning. Vi Socialdemokrater vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller polisens förmåga att klara upp brott. Med rätt ledning, organisation och metoder så kan Sverige ha Europas bästa polisväsende till år 2020, säger Morgan Johansson.

Förslagen angående polisen har jag delvis skrivit om redan så jag ska här fokusera på några andra aspekter i programmet, Nämligen hur brottslingar bör behandlas. Straff. Påföljd. Socialdemokraterna presenterar ett antal punkter inom detta område, ett är några:

  • Kriminalpolitiken är en del av välfärdspolitiken. […] För att långsiktigt få ner brottsligheten så måste arbetslösheten och de sociala klyftorna i samhället minska. Genom satsningar på välfärden skapar vi förutsättningar för en trygg uppväxt för barn och ungdomar som får dem att växa och utvecklas. Investeringar i fritidsgårdar, skola, högre utbildning, investeringar i infrastruktur och bostäder gör Sverige rikt och får Sverige att hålla ihop.
  • Ett viktigt område inom kriminalpolitiken är synen på straff. Samhället förväntas att reagera på beteenden som är kriminaliserade. Den som har begått brott ska mötas av samhällets tydliga besked att det brottsliga beteendet inte accepteras. Straffet har olika funktioner. Det ska avskräcka från att begå brott, men även vara normbildande. Det ska skydda brottsoffer och potentiella brottsoffer från den som begått brott. Det ska verka rehabiliterande, det vill säga påverka den dömde att vilja avbryta sin kriminella bana.
  • Kriminalpolitiken har som främsta syfte att förebygga brott. Påföljdssystemet har en viktig roll i detta sammanhang. Det ska avskräcka från brott, tillgodose samhällsskyddet och påverka den dömde att vilja avbryta sin kriminella bana. […]  Även om fängelsestraffet är en nödvändig och central del av påföljdssystemet, så ska en påföljd aldrig göras mera ingripande än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden.
  • Sverige ska ha en kriminalvård vars främsta uppgift är att förhindra återfall i brott. Påföljdssystemet har en viktig roll i detta sammanhang. Det ska avskräcka från brott, tillgodose samhällsskyddet och påverka den dömde att vilja avbryta sin kriminella bana. Lika viktigt som det är att nå en legitimitet hos medborgarna för de åtgärder som beslutas är det att se till att systemet präglas av humanitet och respekt för den enskilde individen.

Gemensamt är ett fokus på att fängelse är en nödvändig del i ett påföljdssystem. Jag är inte så säker på det. Fängelse har en positiv inverkan i ytterst få fall och troligen en negativ inverkan. Forskning på 1970-talet visade att ungdomar som dömdes till fängelse återföll i brott betydligt oftare än ungdomar som inte fick fängelse, men som begått samma typ av brott. Forskningen pekade alltså på att det kanske vore bättre att inte döma unga brottslingar till fängelse om man vill att de ska lämna den brottsliga banan. Det verkar alltså inte som om fängelse och hårda straff har någon som helst avskräckande effekt utan kanske är det tvärtom.

När det gäller skyddande av brottsoffer och samhälle från brottslingar så fungerar det naturligtvis på individuell nivå och det kommer alltid att finnas en del brottslingar som det blir nödvändigt att håll inlåsta under mycket lång tid. I allmänhet handlar detta dock om människor som är psykiskt sjuka och de ska inte heller sitta i fängelse utan vårdas på sjukhus,men det kan säkert förekomma enstaka personer som kan behöva sitta i fängelse. Men detta är snarare undantagen än regeln.

Det finns enligt all tillgänglig och känd forskning inget samband mellan hårda straff och låg brottslighet. Däremot finns det ett samband mellan ojämlikhet och hög brottslighet. De nordiska länderna har en mycket låg brottslighet i internationella jämförelser. Det handlar om jämlika samhällen med låga straff.

Det viktiga för att bekämpa brottsligheten är inte vad man gör när brottet begåtts, även om det har betydelse. Sannolikt har fängelsestraff fler negativa konsekvenser än positiva, speciellt vad det gäller ungdomar. De allra flesta brott begås av fattiga ungdomar av manligt kön och unga män. När de döms till fängelse blir de en del i en kriminella kultur istället för att skiljas från den. Att samla många brottslingar på ett och samma ställe är sannolikt ingen bra idé helt enkelt.

Det som behövs istället för hård straff, långa fängelsevistelser och diverse hot är förebyggande insatser, det som behövs är möjlighet att försörja sig, jobb, utbildning, nåt att göra på fritiden och bostäder för alla. Ingen ska behöva var bostadslös, arbetslös och utan pengar, ingen ung och ingen gammal.

Kriminalpolitik är som jag ser det mycket viktigt och jag ska gå igenom socialdemokraternas rättspolitiska program (kriminalpolitisk program) i ett antal inlägg. Jag ska komma tillbaka till polisen, skriva om olika grupper av brottsoffer, om terrorism, organiserad brottslighet, domstolarna och annat.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Europas bästa polis?Ett tryggare Sverige – om den organiserade brottsligheten >>
Advertisements

One Reply to “Ett tryggare Sverige – bekämpa brotten och brottens orsaker”

Kommentarer inaktiverade.