Vegetariskt är inte klimatsmart

Inte nödvändigtvis. Men det menar ansvariga för maten festivalen Way Out West i Göteborg. Det beror helt och hållet på varifrån maten kommer. Om man tar lokalt fiskad fisk och lokalt producerat kött i extensivt jordbruk så är det mycket mer klimatsmart än grönsaker och frukt importerad långväga ifrån eller odlad i växthus eller med hjälp av konstgödsel. Det finns alltså inget direkt samband mellan vegetarisk kost och klimatvänlig kost. Det är ren humbug att påstå det och tro det. Det kan finnas ett samband, men det beror på var maten är producerad, hur den är producerad och hur den är transporterad. Mellan lokalt producerat och klimatsmart finns det ett klart tydligare samband.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Mattias Axelsson

  ”Men sanningen är den att vad vi väljer att äta är avgörande och har större 
  betydelse än hur långt maten har transporterats. Störst klimatpåverkan sker i själva jordbruket och att producera kött kräver alltid mer energi än att odla grönsaker. Kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker, bönor och linser. Köttproduktionen globalt bidrar med mer växthusgaser än den totala transportsektorn och regnskog skövlas för att producera foder till svenska 
  kycklingar, grisar och kor.” http://www.oru.se/ExternalWebsites/NCFF/Rikskonferens%20H%C3%A4lsosamt%20l%C3%A4rande/Presentationer/Myter%20med%20maten.pdf

 • Att producera 1 kilo kött är cirka 10 gånger mer energikrävande än att producera 1 kilo soja. Och då är transporter inräknat. Men givetvis är det så att transporter tär på miljön och det absolut bästa är lokalproducerad vegetarisk mat. Jag tycker att det är olyckligt att ställa två positiva saker emot varandra, men om vi nu ska göra det så är det ingen tvekan om att vegetarisk kost är att föredra ur miljösynpunkt.

  Way out west räknar med att minska sin klimatpåverkan med 20%, tror du det hade varit möjligt om de istället valt att endast server lokalproducerad mat?

  http://www.miljoportalen.se/bo-leva/mat/vegetarianer-sparar-energi/

 • Nej, det finns inga belägg för det. Istället finns det belägg för att sojaproduktion i Brasilien kräver mer energi än extensiv boskapsskötsel i Sverige utan extrafoder (ekologisk boskapsskötsel)

  • Johannes_O

   Men Anders, du ställer ju också ett ideal mot en mardröm – den naturbetade kon mot den skövlade sojan. Boskap utfodras ju med skövlad soja. Däremot är mycket sojabaserad vegetarisk mat ekoodlad och det är väl ändå rimligare att jämför ekologiskt odlad vegmat med ekologiskt odlad köttmat.
   Sen har du rätt i att nötkreatur kan användas för att få nytta av våra gräsmarker vilket är positivt. Som jag ser det är det dock bättre med ekologiskt odlad soja/andra vegetabilier som huvudsak och sen enstaka ekologiskt kött

   • De som anser att kor är klimatbovar gör samma sak. Lokal odling av grönsaker på friland mot brasilianska kor som föds upp med soja.

    • Johannes_O

      Nej, vare sig jag eller Tommie gör det. Jag tror att vi missförstått varandra på halva vägen.
     Vi är väl alla tre intresserade av en intellektuellt hederlig diskussion, och då bör vi undvika att missförstå varandra och råka bygga halmgubbar att slå ner.

 • Gubben Noak

  Extensiv boskapsuppfödning i Sverige är ett särfall och speglar inte köttproduktion i stort. Tror du alla korvar kommer från ekologiskt jordbruk? Man kan inte endast jämföra ”best case” kött med ”worst case” vegetabiliskt. Det går inte att översätta i stor skala. Dessutom gäller det endast klimatpåverkan. Om du tittar på resurspåverkan som helhet så används mycket mer mark och vatten för köttproduktion än för vegetabilisk mat, det förstår alla som kan något om biologi och trofinivåer.

  • Vem har påstått att svensk extensiv boskapsskötsel skulle spegla köttuppfödning i stort då? Inte jag i alla fall. Men naturligtvis finns det stora områden i världen där extensiv boskapsskötsel på svenskt vis är vettigt men där spannmålsodling utan konstgödsel (en resurs som kommer att ta slut) inte är möjligt. Dessutom finns det områden (som exempelvis i Norden) där boskapsskötsel funkar finte, men knappast odling av spannmål eller soja).

   Jag menar att vi borde äta i huvudsak lokalproducerat. Vilket i vår del av världen innebär att vi behöver äta kött. Det är det klimatvänligaste. Vegetariskt är alltså inte alltid det klimatvänliga alternativet. Det var vad jag påstod.

 • ilch

  Även ekologisk odling behöver gödsel som kommer från djur som i så fall har miljöpåverkan. Ekologisk soja från Kina är ju inte så klimatsmart. Det är inte så lätt att vara klimatsmart om man inte bor på en liten gård och tar vara på sin egen gödsel ch använder den och gödslar sina grönsaker. Men det finns de som ju ska vara så präktiga och gärna vill skryta med det. Sedan beror det ju vad man äter. Potatis , bruna bönor är ju bra men soja och ris är ju importerade och transporterade långt .

  • Johannes_O

   Gödsel kan ju dock absolut komma från annat än animalier.

   • ilch

    Varifrån och på ett praktiskt sätt. Fosfor som bryts räcker kanske 40 år och sedan är det slut. Ekologisk odling när det gäller kväve blir mycket svårt.

   • I praktiken inte. Det kan aldrig bli tillräckligt. Avkastningen kommer att sjunka när vi inte längre har tillgång till billig konstgödsel. Vilket gör att kött bir nödvändigt att äta om vi ska äta lokalproducerat. Vilket vi ska äta.

    • Johannes_O

      Jag är absolut ingen gödselexpert, men från någonstans måste ju näringen komma hur som helst, och med tanke på att vegetabilisk produktion är mer effektiv än att gå ytterligare ett steg via köttproduktion går ju mindre gödsel åt. Däremot gäller ju inte det i fallet naturbete, men det är ju än så länge en marginell företeelse tyvärr.

     Men är ditt resonemang så att djuren är så effektiva gödslare att det är värt att odla kraftfoder med konstgödsel åt djuren istället för att odla vegetabilier vi kan äta själva direkt? Jag försöker inte lägga ord i munnen på di, jag försöker bara förstå resonemanget. Du är ofta väl underbyggd och insatt och jag sympatiserar ofta med det du skriver, men jag tycker att det uppstår fnurror på resonemanget när det kommer till köttets förträfflighet ur miljösynpunkt.

     F.ö. Baljväxter tar upp kväve från luften och binder det i jorden till viss del, och klövervall är också en bra växelgröda.

     • Kraftfoder till djuren. Var får du det ifrån? Det skulle jag aldrig föreslå. Köttdjur ska gå på extensivt bete året runt som de idag också gör på alla stora svenska nötboskapsgårdar för köttuppfödning som KC Ranch, Högestad med flera och mjölkdjur ska gå på bete när det är möjligt. Det är också fallet på många större svenska mjölkgårdar som exempelvis Vadsbo och Wapnö. Det jordbruk i Sverige som är sämt miljömässigt är ofta det halvstora och det som är inriktat på potatis spannmål, oljeväxter och sockerbetor, som exempelvis Björnstorp och Svenstorp. Du måste nog läsa fler av mina inlägg kring detta. Ska försöka samla ihop dem på ett ställe så de är mer lättåtkomliga. De flesta får i Sverige föds också upp naturligt och i praktiken ekologiskt, men småbönder som det handlar om vill inte betala för att få märkning. Undantaget är grisar, där kan vi prata om motsatsen till ekologiskt.