Välfärd utan vinst

Vad som behövs är istället en välfärd som utgår från människors behov, inte från riskkapitalisters behov av vinster och allt snävare budgetramar. En välfärd under gemensam och demokratisk kontroll.

Idag privatiseras stora delar av vår välfärd, vilket skapar ojämlikhet inom vården, segregation i skolan och svårigheter för många att få bostad.

Äldre utsätts för vanvård och  barn skadas till följd av dålig uppsyn, patienter på madrasser i korridorer – larmrapporterna avlöser varandra i allt snabbare takt.
Samtidigt ökar sjukskrivningarna, personalen blir färre, patienterna fler, barngrupper större och lönerna pressas ner.

Vår gemensamma välfärd är på väg mot graven, de enda som ler är företagsledare och aktieägare som får miljarder av våra skattepengar rakt ner i privata fickor och ut i skatteparadis.

En annan väg är möjlig. Utveckla den gemensamma välfärden genom att öka inflytandet från medborgare, anställda och vårdmottagre samt genom att offentliga resurser används för det gemensamma bästa.

Det som krävs är:

* Ett stopp för privatiseringar!
* Återtagande av upphandlad och privatiserad äldreomsorg, handikappomsorg och sjukvård i offentlig regi!
* Låta vård, skola och omsorg kosta! Stopp på neddragningar och vikariestopp i kommun och landsting!
* Lönehöjningar i världens viktigaste yrken! Jämställda löner 2012!
* Inga fler riskkapitalister i välfärden! Använd vinsterna till höjd kvalitet istället för direktörsbonusar!
* Att ansvariga ställs till svars! Kommun-, landstings- och stadsdelsledningar, både chefer och politiker, måste hållas ansvariga för vanvården! Återta verksamheterna under gemensam och demokratisk kontroll eller avgå!
* Vård och omsorg ska bedrivas för patienters och vårdtagares bästa, inte utifrån vinstbegär.

Mer: Nätverket Välfärd utan vinst, Nätverket Gemensam Välfärd,

Intressant?
Bloggat: Esbati, Raving, Sjöstedt, Pepprat Rödgrönt,
I media: GP1, 2, 3, 4, 5SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3HD, Internationalen1, 2, AB, Arbetet1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements