Redarnas ö

Del 3 av 3 i serien Göteborgs skärgård

Donsö i Göteborg södra skärgård är en av de öar där fisket överlevt. Men under senare år har antalet fiskebåtar på ön minskat rejält. Många familjer på ön lever istället på annan verksamhet. Rederiverksamhet. Faktum är att Donsö har fler rederier än någon annan plats i Sverige efter Göteborg och Stockholm. Framförallt handlar det om rederier inriktade på oljefrakter. Tankfartygsrederier. Men även en del annat. Men fartygen är ofta utflaggade till andra länder som Danmark och Färöarna.

Rederierna på Donsö eller med ägare från Donsö är bland annat Bunkertell, Donsötank, Ektank, Furetank, Donsö Bunker, Kiltank, Northern, OljOla, Sirius, Swedia, Tärntank, Veritas Tankers och Älvtank.

Bunkertell Rederi AB äger ett tankfartyg som går på time-charter för Stena Oil. Företaget ägs av bröderna Bo Olofsson och Roland Olofsson som också utgör styrelsen i bolaget som har 4 anställda.

Rederi AB Donsötank startades 1953. Bolaget har inte bara bedrivit tanksjöfart utan har ibland också ägt torrlastfartyg. VD är Roger Nilsson och i styrelsen sitter dessutom John Ingvar Lorensson och Henrik Lorensson, Inga-Berit Kristensson och Olof Anders Olsson som ordinarie. Som suppleanter återfinns en lång rad med släktingar till dem. Bolaget har 140 anställda och äger 6 kemitankers på cirka 20 000 ton dödvikt vardera. Slutligen äger Donsötank eller Donsötanks delägare del i managementbolaget Navix Maritime Chartering AB som sköter bolagets tankfartyg. De andra delägarna är Mats Andersson och Kjell Fröhmyr. Tidigare var det Broström som skötte fartygen och dessutom var det stora Mærskägda rederiet delägare i en del av Donsötanks tankers.

Ektank-koncernen består egentligen av flera koncerner. Moderbolaget i den ena heter Ekships AB. I styrelsens för Ekships AB sitter Hans Yngve Johnsson och Hans Jörgen Johnsson, den senare sannolikt son till den förstnämnde. Ekships AB har ett norskt dotterbolag, Ektank Norge AS med samma två Johnssöner plus Edit Astrid Konstantia Johnsson, fru till Henry Yngve Johnsson i styrelsen.

Ektank AB med 10 anställda är ett annat bolag som ägs av samma personer och med samma styrelse som Ekships AB. I en tredje koncern heter moderbolaget Ektrading Rederi AB. Denna koncern har ett brittiskt dotterbolag, Turus Shipping Ltd. Återigen med samma styrelsemedlemmar. Ektank kontrollerar och driver idag 6 tankfartyg på mellan 14 000 och 18 000 dwt.

Furetankkoncernen består å sin sida av tre företag Furetank Rederi AB med 140 anställda, Furetank Chartering Sweden AB och S/pf Nolsö Shipping. Det sistnämnda bolaget är ett färöiskt dotterbolag till Furetank Rederi AB. Företagen ägs av familjen Höglund som också totalt dominerar de olika styrelserna. VD Lars Ove Höglund har för övrigt en lång rad uppdrag inom den svenska sjöfarten och i olika bolag. Furetank Rederi AB sköter och handhar sju stycken produkt- och kemikalietankers.

Jan Albertsson som sitter i styrelserna för Furetankbolagen sitter också i styrelsen för OljOla AB. OljOla har cirka 10 anställda, två tankfartyg och ägs sannolikt i huvudsak av Ola Nilsson.

Furetank Chartering samarbetar med Rederi AB Älvtank i vars styrelse flera ur familjen Jakobsson sitter ihop med Christian Nilsson och Per-Arne Nilsson. Bägge familjerna är delägare. Älvtank äger två tankbåtar på cirka 11 000 och 17 000 dwt som alltså sköts av Furetank Chartering. Dessutom sköter Furetank Chartering fartyg åt tyska bolaget Rigel Schiffahrts Gmbh & Co KG och samarbetar med Donsö Bunkerservice som egentligen är ett bolag vid namn Northern Energy Services AB vars moderbolag heter Northern Activity AB.

Northern Activity är också moderbolag för Northern Offshore Services AB och Northern Offshore Services A/S i Danmark. Northernbolagen har totalt ungefär 140 anställda och adress i Fiskebäck men flera dotterbolag är hemmahörande på Donsö. Ägare tycks Michael Kristensson och kanske David Kristensson vara.

Föregångare till Northern-koncernen tycks Kristensson Shipping AB på Donsö vara. Kristensson Shipping har ett färöiskt dotterbolag som heter S/pf Northern Shipping. Northern Offshore sysslar med att transportera personal och utrustning till oljefält i havet. Donsö Bunkerservice driver bensinmack för båtar på Donsö och säljer bunkrolja till fiskebåtar och fartyg. De Kristensson som äger Northern-koncernen är släkt med ägarna av Tärntank.

Ett mindre rederi är Kiltank Rederi AB, grundat så sent som 2008 och med cirka 10 anställda. Ägare är familjen Fhager. Rederiet äger ett enda fartyg, en liten tanker på 599 dwt.

Betydligt större än Kiltank är Siriuskoncernen med totalt omkring 200 anställda. Moderbolag är Sirius Rederi AB. Bland dotterbolagen finns Sirius Chartering AB, Sirius Tankers AB, Sirius Shipping AB och danska Sirius Shipping ApS. Ägare till Siriuskoncernen är familjen Backman som också dominerar styrelserna. Siriuskoncernen äger och/eller driver 11 tankfartyg och ett fyrservicefartyg. Familjen Backman äger också Star Tankers AB och en annan gren av familjen är delägare i fiskeriföretaget AB Clipperton.

Swedia Shipping som grundades 1958 har cirka 50 anställda. Man sköter och äger 5 produkttankers. Ett av dem man sköter är Kiltanks fartyg Charisma. Koncernen har ett antal dotterbolag, bland annat Vingatank AB, Vinga Ship Management AB och Swedia Tankerfrakt. Ägare till Swediakoncernen är Per Hansson och Christian Johansson. Den förre är svåger till den senare.

Ett av de större företagen är Tärntank som har ett managementbolag i Sverige, Tärntank Ship Management AB med 40 anställda. VD är Tryggve Möller och i  styrelsen för företaget sitter också Anders Yngve Josef Ulfvarsson och Clas Göran Ingmar Ramert med Rigmor Yvonne Möller som suppleant. Ägare är familjen Kristensson och släktingar som Tryggve Möller.

Huvudbolaget i koncernen är dock numera danskt och heter Terntank Rederi A/S. Styrelsen i Terntank Rederi A/S består av Poul Erik Nielsen, Steen Frydkjær Andersen, Thomas Wilkens Andersen, Tryggve Möller, och Ann Olofsson. I företagskoncernen ingår även Tern Skagen Management A/S och Tarn Chartering AB som är ett dotterbolag till Tärntank Rederi AB som i sin tur är dotterbolag till Tärntank Holding AB. Det senare verkar i huvudsak vara ett holdingbolag med båda de sistnämnda bolagen är registrerade som inaktiva och moderbolaget heter Tarntank Ltd. Ann Olofsson (född Kristensson) står som VD i de inaktiva bolagen och de har samma styrelseledamöter som det danska Terntank Rederi A/S.  Även danska Tern Skagen Management A/S med över 50 anställda ingår i koncernen med Terntank Ltd som moderbolag.

Tärntankkoncernen äger idag 8 tankers för kemiprodukter på mellan 8 000 och 15 000 ton dödvikt (dwt).

Rederi AB Veritas Tankers startade 1983 och har ett moderbolag vid namn V.T. Maritime Shipping AB. Totalt har bolaget cirka 70 anställda och äger 3 tankfartyg. I koncernen ingår också Zippora Shipping AB. Veritas ägs av Anders Johnsson, Ove Johnsson och Inga-Lena Sörensson. Familjen Johnsson äger också bolaget Rederi AB Vänertank.

Till slut några ord om Stena-koncernen. grundaren av Stena, Sten A. Olsson, är nämligen från Donsö och Stena Line och dess moderbolag Stena AB är idag Sveriges största rederi. Familjen äger dessutom ytterligare två stora rederikoncerner, Concordia Maritime och Stena Sessan AB med ett stort antal dotterbolag med verksamhet inom rederinäringen. Stena-företagen kan dock knappast kallas för Donsö-företag men har onekligen ett ursprung på ön. Stena-företagen har totalt omkring 19 000 anställda. Concordia Maritime är annars ett klassiskt Donsöföretag med produkttankerverksamhet men just Concordias ursprung har inget med Donsö att göra.

Läs mer: GP1, GT1, 2, SR, SVT1, 2, 3, SekoT, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Ger fisket Öckerö kommun ekonomisk tillväxt?
Advertisements