Problem med privatiseringen av Göteborgs hamn

Tre delar av Göteborgs hamn har privatiserats, Skandiahamnen som är en containerterminal, Roro-verksamheten i Älvsborgshamnen och biltransporthamnen som alltmer blivit en generell Roro-terminal. Alla tre verksamheter har idag problem av olika slag.

Göteborgs hamn

Skandiahamnen köptes av den största kunden, AP Møller-Mærsk, och drivs av deras hamnbolag APM Terminals. Bolaget anklagas nu för att gynna sig självt och ta för höga priser och avgifter från andra kunder:

Då APM Terminals i Göteborg våren 2013 aviserade höjda taxor blev det uppror. Representanter för sjöfarten och industrin samlades i Göteborg till ett stormigt möte med APM Terminals ledning.”Alla våra berörda medlemmar var där med sina kunder och alla var oerhört bekymrade”, säger Berit Blomqvist. I avtalet med kommunens hamnbolag fanns begränsningar på hur stora taxehöjningar som fick göras. Men där fanns kryphål som APM Terminals utnyttjat, enligt Berit Blomqvist. ”De införde helt enkelt nya avgifter. Koncessionsavtalet verkar inte ha varit jätteintelligent skrivet”, säger hon.

En av dem som berörs är Lars Rexius, vd för Unifeeder. Bolaget är störst i Norden på feedertrafik. ”Vårt största problem är att priserna är för höga i förhållande till den service vi får”, säger han. Höjningarna handlade om ”tvåsiffriga belopp”, enligt Lars Rexius.

APM Terminals motiverar prishöjningarna med de investeringar som görs. 800 miljoner ska satsas i bland annat nya kranar. Med de nya kranarna kommer Göteborg att stärka sin konkurrenskraft inom direktsjöfart. Det här är en investering som mest gynnar APM Terminals systerbolag Maersk, enligt konkurrenterna. ”Vi betalar för att våra konkurrenter ska ta över vår marknad”, säger Lars Rexius. Han är också kritisk till att taxorna höjs innan investeringen är gjord. ”Det är det monopolistiska sättet att hantera det på som gör att vi reagerar.”

Trots missnöjet hos kunderna höll APM Terminals fast vid sina taxehöjningar, även om en del justeringar avsjälva hamntariffen gjordes. ”Jag är rädd att det här kan blossa upp igen”, säger Lars Rexius. Unifeeders vd är också skeptisk till Göteborgs ensidiga satsning på direktsjöfart.

Det handlar om att försöka styra över containrar från feedertrafik till direkttrafik. När det gäller direkttrafik är Mærsk världens ledande rederi. Feedertrafik handlar om att containrar lastas på mindre fartyg i Göteborg för vidare befordran till andra hamnar där de lastas om till fartyg som transporterar dem över haven till Asien eller Amerika. Omlastning sker ofta i Hamburg eller Rotterdam.

När det gäller Älvsborgshamnen och Roro-verksamheten är problemen större. Huvudsakligen exporteras papper. Köparna av terminalen var två av de största kunderna, danska DFDS tillsammans med belgiska Cobelfret. Något som enligt kunderna har lett till problem med ökade kostnader och bristande konkurrens vad det gäller transportmöjligheter. Privatiseringen tycks ha medfört just det som privatiseringsförespråkare hävdar att de ska motverka. Mängden gods har minskat, kunder hotar med att lämna hamnen helt och effektiviteten i hamnen lämnar en del att önska:

Stora Enso är en av kunderna som har drabbats av problemen. Knut Hansen är chef för Stora Enso Logistics med huvudkontor i Skanskaskrapan i Göteborg. ”Det här är väldigt infekterat”, säger han om relationerna med Älvsborg Roro. ”Det handlar om service, det handlar om kostnadseffektivitet och i viss mån om relationer.”

Missnöjet gäller framför allt den dåliga effektiviteten och de fasta kostnaderna. De beror i sin tur på de höga koncessionsavgifterna som hamnoperatören betalar till kommunen, enligt Knut Hansen. ”Vi har framfört det här”, säger han. Han ser också ett problem i att den lokala ledningen är vingklippt och att besluten fattas någon annanstans. Stora Enso var från början emot att Älvsborgshamnen såldes ut till rederierna DFDS och Cobelfret. ”De har en dominerande ställning. Det finns ingen konkurrens”, säger Knut Hansen.

Skogsjätten drev frågan hos EU:s konkurrensmyndighet men fick vika sig och affären fick grönt ljus. Knut Hansen tycker att farhågorna besannats: ”Det gick ungefär som vi trodde.” Han hade föredragit en hamn med en neutral ägare. ”Är det rimligt att enskilda kommunala intressen som att sälja hamnens operativa delar för kortsiktig reavinst ska styra framtiden i en så viktig nod som Göteborg är för Sverige?”

För Stora Enso är det stora värden som står på spel. Papper, trävaror, kartong och pappersmassa transporteras till Göteborg med täta godståg och långtradare. Sextiotusen containrar packade med Stora Ensos gods lämnar varje år containerhamnen. Papper fraktas på rulle till Älvsborg Roro där det lastas om på trailrar och järnvägsvagnar.

 

Risken är att Stora Enso helt lämnar Göteborgs hamn och börjar exportera från andra hamnar med omlastning i Hamburg eller Rotterdam. Delvis har det redan skett och en del av den minskade volymen i Älvsborgshamnen är gods som Stora Enso inte längre lastar om i Göteborgs hamn.

Den tredje privatiserade delen, bilhamnen, av Göteborgs hamn har drabbats av andra problem. En av de stora kunderna, Saab, har gått i konkurs. Konkurrensen från bilhamnen i Wallhamn som ägs av ett större biltransportrederi har intensifierats och de som driver bilterminalen, logistikföretaget Logent som ägs av ett riskkapitalbolag, har inte de direkta kopplingar till rederiintressen som finns vad det gäller hamnen i Wallhamn. För att kompensera minskningen av biltransporterna har Logent istället börjat konkurrera direkt med Älvsborg Roro:

Samtidigt är konkurrensen hård. Importen av Toyota går via Malmö hamn. Wallhamn på Tjörn med italienska Grimaldi i ryggen importerar allt från Hyundai och Kia till Fiat och Volkswagen. En del av Volvos bilar tar också vägen via Tjörn. ”Ska man syssla med bara bilar blir man väldigt beroende av hur det går för kunderna. Vi behöver bredda oss”, säger Michael Arvidsson. I stället har man tagit upp konkurrensen med övriga hamnar i Göteborg, något som var otänkbart på den tiden kommunen drev hamnarna.

I början av 2012 utmanade Logent grannhamnen Älvsborg Roro och dess huvudägare danska DFDS. Det nystartade rederiet North Sea Roro startade en ny linje till England med Logents terminal som bas och tog upp konkurrensen med DFDS som haft monopol på Englandstrafiken från Göteborg. Bakom North Sea Roro stod – pikant nog – transportföretaget Next som bland annat hanterar Stora Ensos exportterminal i Älvsborgshamnen. Next demonstrerade på det sättet sitt missnöje med Älvsborgshamnens ägare DFDS.

Konspirationen fick det att gunga rejält på DFDS huvudkontor i Köpenhamn och bolaget nödgades vinstvarna på börsen. Rederijätten kontrade med att ge sig in i ett priskrig på Nordsjötrafiken. Våren 2013 tvingades North Sea Roro ge upp och Logent förlorade den nya kunden. ”Det blev ett avbräck för oss”, säger Michael Arvidsson.

Men Logent har inte gett upp. Terminalen i Göteborg ska byta namn till Gothenburg Roro, enligt Michael Arvidsson. Det är en tydlig markering att företaget inte bara ska ägna sig åt biltransporter. De övriga två privata hamnoperatörerna i Göteborg har ägarband till sina största kunder. Det ger Gothenburg Roro en konkurrensfördel, enligt Michael Arvidsson. ”I och med att vi är den enda neutrala spelaren i Göteborg är många intresserade av att diskutera med oss”, säger han. Resultatet kommer att märkas under 2014, enligt Logents vd. ”Vi expanderar kraftigt i Göteborg och kommer att lansera två nya kunduppdrag.” I expansionen ingår att ett nytt rederi tar upp trafik från Gothenburg Roro och att en ny terminal byggs.

Att två delar av hamnen konkurrera med varandra om samma typ av verksamhet verkar inte särskilt effektivt. Kanske är det så att privatiseringen inte bara inneburit högre kostnader för hamnen kunder utan också sämre effektivitet. I så fall är det ju ett otroligt misslyckande och ett stort underbetyg till privatiseringsivrande politiker och tjänstemän. Dessutom kan det på lite sikt innebära att trafiken över Göteborgs hamn minskar istället för att öka. Sannolikt inte vad privatiseringsivrarna ville, men eventuellt ett resultat av deras illa övertänkta utförsäljning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements