APM Terminals och ‘ndranghetan

APM Terminals är en av världens absolut största hamn- och containerterminalsoperatörer. I Norden är man i och med köpet av Skandiaterminalen i Göteborg ägare av tre av de stora containerterminalerna, den allra största är Skandiahamnen i Göteborg. Tidigare ägde man termnaler i Århus och Oslo. I Europa äger man containerterminaler i Rotterdam, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Zeebrugge, Vado (Italien), Gioia Tauro (Italien) och Le Havre. Man äger terminaler i samtliga världsdelar och förmodligen finns inget annat hamnbolag med så stor spridning över världen. Totalt har företaget 24 000 anställda och ägs av världens största rederikoncern, Maersk.

Då kan man förstås undra vad ett sådant hör jätteföretag har med den kalabriska maffian, ‘ndranghetan att göra. Det är rätt enkelt. APM Terminals äger del i en containerterminal i Gioia Tauro i Kalabrien. Hamnen i Gioia Tauro anses stå under kontroll av ‘ndranghetan och är en av de viktigare införselhamnarna för kokain och illegala vapen i Europa. Gioia Tauro är i huvudsak en hub, en omlastningshamn där transoceana skepp anländer och sedan lastar containrar över till andra fartyg eller lastbil för vidare transport till andra hamnar/orter i Italien och andra delar av södra Europa. Skandiaterminalen i Göteborg har samma funktion i Norden som terminalen i Gioia Tauro har i Italien.

Huvudoperatör i hamnen i Gioia Tauro är dock inte APM Terminals utan Contship Italia Group. APM Terminals är dock en delägare i hamnen i Gioia Tauro. Contship ägs idag av Eurokai Inc. Eurokaigruppen ägs vad jag förstår av familjen Eckelmann och kontrollerar även containerterminaler i Hamburg och Bremerhaven. APM och Eurokai har enligt APM:s hemsida ett samarbete utöver det som sker i Gioia Tauro.

Sannolikt har alla företag som är verksamma i hamnen i Gioia Tauro ett visst mått av infiltration från ‘ndranghetan. Något som på sikt kan betyda att ‘ndranghetan också får insyn i skötseln och driften av Skandiaterminalen i Göteborg. Göteborgs hamn är förmodligen redan idag den huvudsakliga införselhamnen för narkotika till Norden och det är sannolikt anledning till att Göteborg har begåvats med fler gangstergäng än någon annan nordisk stad. Känt är också att ‘ndranghetan samarbetar med kriminella nätverk på Balkan som av tradition har goda förbindelser och upparbetade smuggelvägar till främst Sverige om vi ser till de nordiska länderna. Ett sådant nätverk, den så kallade Naserligan, anses kontrollera en stor del av införseln av heroin och kokain till Norden.

Genom den förbindelse som nu uppstår genom hamnen i Gioia Tauro och hamnen i Göteborg kan dessa band mellan Naserligan och ‘ndranghetan eventuellt stärkas (observera att det inte finns några bevis för att just Naserligan samarbetar med ‘ndranghetan, men genom att smuggelvägarna för narkotika genom Europa är kända är sannolikheten för detta mycket stor). Risken för utpressning och liknande gentemot hamnen i Göteborg på samma sätt som terminalbolagen i Gioia Tauro ökar förstås om ‘ndranghetan är intresserad av och har insyn i verksamheten:

In February 2008 the parliamentary Antimafia Commission concluded that the ‘Ndrangheta “controls or influences a large part of the economic activity around the port and uses the facility as a base for illegal trafficking.” In its report it said that “the entire gamma of internal or sub-contracted activities is mafia-influenced, from the management of distribution and forwarding to customs control and container storage.” The extortion of Ravano and Contship, was part of a project that “did not involve simply this security tax, which grew with the port, but also control of activities tied to the port, the hiring of workers, and relations with port unions and local institutions,” the report added. “It effectively eliminated legitimate competition from companies not influenced or controlled by the mafia in providing goods and services, performing construction work and hiring personnel. And it threw a shadow over the behaviour of local government and other public bodies.”

En annan viktig hamn när det gäller insmugglingen och vidaresmugglingen av narkotika till Europa är förstås Rotterdam där APM också äger en terminal. En stor aktör när det gäller amfetamin som tillverkas i norra Belgien och södra Holland, dvs runt Rotterdam, är Hells Angels som traditionellt anses dominera amfetaminhanteringen i Norden. Även när det gäller kokainsmuggling misstänker man att människor med anknytning till HA har betydelse. I Göteborgsområdet är det troligen så att Naserligan och Hells Angels har någon form av samarbete eller överenskommelse. Om APM är infiltrerat av kriminella på olika nivåer, eller bara på någon nivå, kan det innebära att knarksmugglingen via Göteborgs hamn kommer att öka. Dessutom kand et innebär att den starka fackföreningen i Göteborgs hamn kan komma att utsättas för påtryckningar och påverkan från kriminella grupper. Naturligtvis inte omedelbart, men på sikt är risken uppenbar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Ovan är rent nonsens. Det här var bland det mest långsökta inlägg jag läst. N’dranghetan och APM – tjuvar i samma vatten? Lägg av.

  Skyffla containers av/på en båt är nog det absolut minst korrupta som finns. Föra in- och ut gods ur hamnar – oförtullat – är helt utanför hamnterminalernas kontroll. En hamnterminal har extremt lite att göra med ev in- och utsmuggling av gods. De stuffar inte containers, det är inte de som beslutar vart en container ska stå ombord på en båt, de beslutar verkligen inte var en containers ska lämpas av, de strippar inte heller containers osv osv. Allt görs av andra aktörer. 

  • 1,5% av intäkterna i APM:s hamn Gioia Tauro går till ‘ndranghetan. Det är terminalbolaget som betalat ut pengarna. Det är fastslaget i italiensk domstol. Så du vet inte vad du snackar om helt enkelt. Avtalen är kända och publicerade. Folk från ‘ndranghetafamiljen Piromalli (som också finns i exempelvis Colombia och Venezuela) har dömts för det, men det pågår med all sannolikhet än.

   Det är också välkänt att Gioia Tauro är införselhamn för kokain. Fisnn återgivet i en lång rad rapporter och polisutredningar i Italien.

 • Pingback: De mäktigaste inom sjöfarten | Svensson()

 • Pingback: Sjöfarten - den viktigaste smugglingsvägen | Svensson()

 • Pingback: Bananer och kokain | Svensson()

 • Pingback: Danmarks största företag numera svenskägt | Svensson()

 • Pingback: Problem med privatiseringen av Göteborgs hamn | Svensson()