Det skjuts mer i svenska storstäder än i andra nordiska städer

I svenska storstäder skjuts det mer än i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Den totala mordfrekvensen är dock inte högre i Sverige än i de andra nordiska länderna, snarare lägre, speciellt i jämförelse med Finland där det mördas 2-4 gånger fler än i Sverige per år. Det är stor skillnad på Sverige och de andra nordiska storstäderna:

Även om dåden har varit ovanligt uppseendeväckande i år så har trenden varit tydlig i åratal. Medan det dödliga våldet minskar totalt i samhället så ökar våldet med skjutvapen på gatorna.

Jämfört med i grannländerna är situationen extrem.

– Siffrorna är mycket anmärkningsvärda, säger Micael Björk, sociolog vid Göteborgs Universitet som bland annat forskar kring polisarbete och organiserad brottslighet.

Siffrorna SVT Nyheter tagit fram visar att antalet skottskadade och döda i alla de tre svenska storstäderna vida överstiger antalen i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Slår man ihop siffrorna visar de att fem gånger så många har skottskadats de senaste fem åren i Göteborg, Stockholm och Malmö jämfört med i grannländernas huvudstäder tillsammans.

Antalet döda i skottlossningar är ungefär fyra gånger så många.

Fler skjutningar, men färre mord tyder på att brottsligheten i Sverige förändrats och blivit mer lik den i Nederländerna där en mycket stor del av alla mord har med organiserad brottslighet att göra och begås med skjutvapen. Fler skjutningar tyder på att den organiserade brottsligheten står för fler våldsdåd i Sverige än de andra nordiska länderna.

Sverige har alltid varit ett mer klassmässigt polariserat land än de andra nordiska länderna där jordbruk och annan småborgerliag ekonomisk verksamhet alltid varit viktigare än i Sverige. Sverige har också sett mycket kraftigt ökade klassklyftor de senaste 20 åren. Drivkraften bakom detta har varit en nyliberal politisk agenda som gett de rika mer och fattiga mindre. Det är välkänt att ökade klyftor bidrar till mer våld.

Samtidigt som klyftorna ökat har privatiseringar och avregleringar underlättat för kriminella nätverk och gäng. Olika typer av ekonomiska brott och fiffel såsom bidragsbrott, bokföringsbrott, skattesmitning och annat har blivit lättare att utföra och gett en stabil ekonomisk grund för kriminell verksamhet. En mycket restriktiv och hård narkotikapolitik har gett gängen tillgång till en högprofitmarknad och en våldsam och tungt beväpnad polis har medfört våldsammare brottslingar.

Konsekvensen av ökade klyftor och nyliberala reformer som gynnat kriminell verksamhet har lett till mer skjutande och fler bombdåd.

Antal skottskadade i de nordiska storstäder 2010-30 juni 2015

 • Stockholm 189
 • Göteborg 109
 • Malmö 63
 • Köpenhamn 30
 • Oslo 30
 • Helsingfors 10 (cirka)

Siffrorna från Stockholm gäller Stockholms län. Källor: Landstingens vårdskaderegister samt polisen.

Antal dödade i skottlossningar 2010-2015

 • Stockholm 21
 • Göteborg 17
 • Malmö 7
 • Köpenhamn 6
 • Oslo 3
 • Helsingfors 2

I förhållande till befolkningen framstår Göteborg och Malmö som de överlägset våldsammaste städerna.Vad det gäller lagstiftning kan det konstateras att dansk vapenlagstiftning är mycket hårdare än i Sverige och det anses vara ett av skälen till att skjutvapen anses vara mindre vanligt i Köpenhamn än i stora svenska städer.

En annan orsak kan vara att kriminella nätverk i Sverige i många fall har en koppling till det forna Jugoslavien där det länge varit en stor tillgång på illegala vapen på grund av det tidigare inbördeskriget och Jugoslaviens sönderfall. En liknande koppling finns inte i de övriga nordiska länderna.

Den organiserade brottsligheten framstår också som större i Sverige och med det följer också fler skjutvapen. Detta är som jag skrivit en trolig följd av den kraftiga ökningen av klassklyftor parat med avregleringar och privatiseringar.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements