Att inte bygga järnvägar får förödande konsekvenser

Göteborg och Borås är två av Sveriges större städer. De ligger mycket nära varandra och pendlingen är lika stor i bägge riktningar. Idag sker denna pendling nästan uteslutande med bil och buss. Resan tar lång tid. Det finns en järnväg, men den är gammal, nedsliten, krokig och omodern.

En tågresa tar längre tid än en resa med bil eller buss. Så länge den järnvägen inte byggs ut eller om så har det negativa effekter på miljön inklusive närmiljön och klimatet. Bilismen släpper ut en stor mängd växthusgaser och giftiga ämnen, det senare speciellt på vintern då bilarna använder dubbdäck. Av dessa skäl är det nödvändigt att bygga ut och skapa en modern järnväg mellan Borås och Göteborg.

Det skulle dessutom innebära att Göteborg (och Borås) också skulle få en modern och snabb förbindelse med Landvetter flygplats som ligger mitt emellan de två städerna.

Men människor som bor längs med sträckan protesterar mot utbyggnad av järnvägen. Protester som om de lyckas är mycket negativa för jordklotet, klimatet och miljön. Protesterna präglas av inskränkhet och nimby-tänkande (bygg inte där jag bor). För samma människor bor i anslutning till en bred motorväg som skär genomlandskapet och effektivt hindrar människor och djur att röra sig fritt. Endast människor i bil kan rör sig fritt. Mot motorvägen och dess miljöproblematiska bilism har ingen protesterat. Många av dessa människor ser gärna en ny järnväg, bara inte där de bor. De ser gärna byggen, bara de gynnar deras småskurna egna intressen. Klimatet och miljön i stort skiter många av dem däremot i praktiken i.

På samma sätt är det med många av dem som protesterar mot Västlänken. Inga protester riktas mot det mest miljö- och klimatskadliga av alla projekt som ingå i det Västsvenska paketet. Marieholmstunneln som kommer att innebär ökad bilism, ökade utsläpp av växthusgaser och skadliga partiklar i lokalmiljön. Istället riktas alla protester mot det mest miljövänliga inom paketet, Västlänken, som innebär minskad bilism och ökat kollektivtrafikåkande. Ett projekt som är bra för klimatet och miljön. Anledningarna till detta är många, däribland inskränkthet, närsynthet, egoism och nimby-tänkande.

En del av de som protesterar ser gärna järnvägsutbyggnad, bara inte där de bor, de ser gärna satsningar på miljön bara det inte går ut över deras bilåkande osv. Det finns ockå en del motståndare till västlänken som är mot den för att den delvis finansieras av trängselavgiften som ju begränsar deras användning av den heliga bilen. Åter andra är emot Västlänken för att den inte löser alla kollektivtrafikproblem eller inte är den bästa lösningen på de problem den är avsedd att lösa. Ett sådant motstånd är falskt dåd et mycket väl går att bygga ut Västlänken med anslutande järnvägar som löser de problem som idag inte tas omhand genom den sträckning Västlänken får.

Lokala opinioners inskränkhet, kortsynthet, närsynthet, egoism och nimby-reflexer bör inte få hindra järnvägsutbyggnad till förmån för ökad bilism. Det vore oseriöst av politiker och tjänstemän att falla till föga för den typen av opinioner.

Däremot borde politikerna i Göteborg tagit intryck av folkomröstningen om trängselavgiften. att ordna en folkomröstning och sen fullständigt skita i den är att skita i demokratin. Det är ett smutsigt och oansvarigt agerande från politiker och tjänstemän.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements