Kåberger presenterar intelligent kritik av utsläppsrätter

Thomas Kåberger skriver ledare i ETC Göteborg. Han har nu skrivit en ledare med anledning av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. I motsats till Ehrenbergs okunniga, förvirrande, felaktiga och förvillande ledare om samma sak så är Kåbergers artikel intelligent, kunnig och relevant. Han vet motsats till Ehrenberg vad han pratar om. Kåberger kritiserar framförallt EU:s system med utsläppsrätter:

Nu är problemet att industrin lyckades påverka beslutet så att man samtidigt ändrade ”Direktivet om samordnade åtgärder för att begränsa utsläpp från industrier”. Där skrevs det in ett förbud att begränsa koldioxidutsläpp från anläggningar som ingår i utsläppsrättshandeln.

Ingen tvekan råder om att svenska tjänstemän och politiker förstod detta. Man skrev in i miljöbalken att man varken fick ställa krav på koldioxidutsläpp eller på användningen av fossila bränslen.

Sveriges företrädare har alltså lämnat över kontrollen av stora delar av utsläppen av växthusgaser i Sverige till EU.

[…]

Men utsläppsrättshandeln fungerar tyvärr inte som i teorin. Bygger man en ny anläggning som denna, kanska man får mer utsläppsrätter gratis. I så fall tas de extra utsläppsrätterna ur en reserv som annars inte behöver bli några utsläpp. Därför är det inte riktigt sant att projektet inte ökar utsläppen i EU. Dessutom stämmer det då inte att utsläppsrättshandeln ger effektiva ekonomiska drivkrafter.

[…]

Men det är bara om man bygger som man kan få utsläppsrätter. Bygger man inte ut får man inte mer gratis utsläppsrätter. Bygger man ut så kan utsläppen i Europa öka, men man har i så fall inga ekonomiska skäl att undvika utsläppen. I så fall styr inte handeln med utsläppsrätter. Sverige är förbjudet att styra.

Tilldelningen av utsläppsrätter har varit för generös. Systemet behöver förbättras om EU ska förtjäna respekt. Låt oss hoppas att EU förbättras, och att Preem också tror det och därmed beslutar satsa pengarna mer långsiktigt och förnybart.

Hans kritik av utsläppsrätterna och en bristande demokratin är riktiga och rimliga. Preemraffs utbyggnad innebär minskade koldioxidutsläpp om utsläppsrätterna fungerar som det var tänkt, men inte nödvändigtvis om EU ger dem ytterligare utsläppsrätter gratis. Men det han inte nämner eller glömmer bort är att det kan fungera även med gratis utsläppsrätter.

Om förbrukningen av fartygsdiesel (tjockolja) minskar så kommer koldioxidutsläppen minska även om själva raffinaderiet släpper ut mer. Detta då förbrukningsledet inte påverkas av utsläppsrätterna.

 

Advertisements