Alliansens förslag för ökad ojämlikhet och segregation samt minskad trygghet

Alliansen i Göteborg presenterar i en debattartikel i Gp sitt program för minskad trygghet och jämlikhet samt ökad segregation. Under lång tid har ojämlikheten och segregationen i Sverige ökat. De ekonomiska klyftorna har ökat snabbast i hela Europa på grund av en extremt nyliberal privatiseringspolitik som haft stöd av alla partier utom Vänsterpartiet. Samma politik har först oavsett om det varit borgerlig regering eller socialdemokratisk regering.

Kommunalt och lokalt kan politiker göra väldigt lite för att motverka denna katastrofala politik, men socialdemokraterna ihop med vänsterpartiet och miljöpartiet i Göteborg har försökt. De har motarbetat, försinkat och försökt stoppa eller stoppat  många privatiseringsförslag just på grund av att de ökar klyftorna i samhället. Förslag som skulle ökat segregationen och utanförskapet. Förslag som skulle minskat tryggheten, rättssäkerheten och jämlikheten Alla dess dåliga förslag har stötts av allianspartierna i Göteborg.

När då allianspartierna går ut med att de vill öka jämlikheten och tryggheten samt minska segregationen är det inget annat än hyckleri och lögn. De vill exempelvis sänka löner vilket i parktiken innebär att de skapar ett bidragsberoende. För med en lön det inte går att försörja sig på ökar behovet av hjälp från samhället.

De vill ha mer blandad bostadsbebyggelse men har inget förslag till hur detta ska kunna genomföras och de kan inte genomföra det. För att bygga mer och få bort bostadsbristen behövs det nämligen statliga bostadssubventioner, något som allianspartierna, högerpartierna, är motståndare till.

De vill öka stödet till privatskolorna, en av de viktigaste orsakerna till en ökade segregationen i samhället. Det enda rimliga vore att återförstatliga hela skolan och avskaffa privatskolorna.

Slutligen vill de minska brottsligheten, men märkligt nog bara där en är relativt låg, dvs i fattiga områden. De fokuserar på de stadsdelar som finnsmed på listan över utsatta områden men presenterar inte ett enda förslag på hur brottsligheten ska kunna minska. De brukar annars mest argumentera för åtgärder som inte minskar brottsligheten som hårdare straff, ökad kontroll och övervakning med mera. Åtgärder som i vissa fall som med hårdare straff för ungdomar istället sannolikt leder till ökad brottslighet. Dvs minskad trygghet.

Göteborgsalliansens debattartikel i GP är en floskelfylld, intetsägande och lögnaktig presentation av en politik som kommer att öka segregationen och klyftorna i samhället. En presentation av en politik för minskad jämlikhet och minskad trygghet.

Advertisements