Bilistpartiet Demokraterna gnäller

Demokraterna är framförallt ett parti för överklassen och ett parti för bilister. Ett parti som gnäller över och klagar på kollektivtrafiksatsningar men inte har ett ord att säga om lika stora byggprojekt som gynnar bilismen som exempelvis Marieholmstunneln och redan färdigbyggda Röde orm.

Bilistpartiet Demokraterna är partiet som stöd av de människor som har flera bilar per familj och som får väldigt lite röster från de människor som inte har nån bil. För i de överklassområden där Demokraterna fått huvuddelen av sina röster har folk mer än en bil per hushåll, medan majoriteten av hushållen i de områden där partiet inte fått så många röster saknar bil helt och hållet. I Göteborg har bara cirka 40% av alla hushåll bil. Av alla hushåll. I områden som Hjällbo, Hammarkullen, Bergsjön, Biskopsgården etc har endast 30% av alla familjer bil. Har man ingen bil behöver man knappast betala trängselavgift. I överklassen och den övre medelklassen har 70% av hushållen bil. Att äga och köra bil är med andra ord en mycket tydlig klassfråga.

Det är alltså inte förvånande att Demokraternas huvudfråga är motstånd mot kollektivtrafik och satsningar som missgynnar de som åker bil men är bra för de som åker kollektivt. Sannolikt är inte heller ett enda av de argument gnällgeneralerna själva för fram i en artikel i GP riktigt sant. Vi har ingen aning om hur det verkliga resandet via Hagastationen kommer att se ut. Att få skulle resa därifrån till Landvetter om det nu funnits en järnväg dit säger exempelvis ingenting om hur många som kommer att använda Hagastationen. Att bygga ut spårvagnshållplatsen, cykelbanor, bygga en ny bro och ta bort parkeringsplatser har faktiskt i sig inget med anläggandet av Västlänken att göra. Det kan behöva göras ändå. Att ta bort parkeringsplatserna på Hvitfeldtsplatsen är dock totalt onödigt, Göteborg behöver inte ett oanvänt och öde torg till.

Ur klimatsynpunkt är alla satsningar på kollektivtrafik alltid bra på lång sikt. Kollektivtrafik ger mindre utsläpp än ökad bilism. Alltid. Även om vi räknar med utsläppen i samband med bygget. Däremot är Marieholmstunneln en enorm belastning för klimatet. Både under byggtiden och på sikt. För den medför ökad bilism. Om det har Demokraterna ingen synpunkt vilket visar på deras dubbelmoral och oärlighet. De vill gärna ha mycket klimatnegativa satsningar på bilism, men gnäller över klimatvänliga satsningar på kollektivtrafik.

För klimatet är alla satsningar på kollektivtrafik, cykling och gångtrafik bra. Alla satsningar på bilism och vägtransporter dåliga.

Läs mer:

 

Advertisements