Otillräcklig förändring av reseavdraget

Den statliga Reseavdragskommittén har lagt ett förslag om att det nuvarande reseavdraget avskaffas och ersätts med ett nytt system. 95%  av reseavdragen på 5,5, miljarder går idag till att subventionera resor med bil. De flesta, en bit över hälften, beviljade reseavdrag är dessutom felaktiga och staten undanhålls genom fusk skatter på 1,75 miljarder varje år.

62% av det totala reseavdragsbeloppet tillfaller män och huvuddelen av avdragen görs i Göteborgs, Stockholm och Malmöområdet. Högst andel som gör avdrag finns i Halland och Uppsala län. Det handlar naturligtvis främst om de som pendlar från Kungsbacka till Göteborg och från kommuner i Upplands län till Stockholm. Högst andel personer som gör avdrag på kommunnivå finns i pendlingskommuner runt Göteborg som Bollebygd, Lilla Edet, Ale och Lerum.

Det nya förslaget till reseavdrag innebär att bara de som har längre resor till arbetet än tre mil kan få reseavdrag. Reseavdragen blir de samma för kollektivtrafikresenärer och bilister vilket innebär minskade subventioner till bilismen. Trängselskatt, bro- och färjavgifter blir inte avdragsgilla. Enligt kommitténs beräkningar kommer 80% av reseavdragen gå till att subventionera bilism med den nya utformningen av reseavdraget för arbetsresor. Totalt beräknas avdragen med det föreslagna nya systemet bli 4,9 miljarder varav felaktigt undanhållen skatt beräknas utgöra 0,5 miljarder. Dvs en minskning jämfört med tidigare i båda fallen. Men bilismen kommer även fortsatt få subventioner.

Förslaget är naturligtvis helt otillräckligt. Alla reseavdrag för bilåkande borde naturligtvis tas bort. Att subventionera mil- och klimatfarlig bilism är inget som vi skattebetalare ska eller bör göra. Det finns heller ingen anledning att subventionera människor som flyttar till en pendlingskommun är boendekostnader och kommunalskatt oftast är lägre. Det är ett val som de gör och som vi andra inte borde betala för.

Advertisements