Cindrigo, Dan Olofsson, Lars Guldstrand, Peter Lindh och Jörgen Andersson

För ett tiotal år sen var det mineralboom i Sverige. Det lockade till sig gruvbolag, finansbolag, lycksökare och en del rena bedragare. Nu är det i stora delar av världen bland annat förnybara energikällor och återvinning som lockar till sig alla möjliga typer av investerare. Det kan vara riskkapitalbolag som satsar pengar i olika företag, lycksökare och rena bedragare.

Några exempel på sådan som misstänks vara bedragare är de som låg bakom återvinningsbolaget NMT Think Pink AB och Johan Ulander som står åtalad som misstänkt för bland annat grovt bedrägeri och svindleri relaterade till finansieringen av Contender, GKL, Alluvia Mining och Amarant Mining. Åklagaren har begärt att 548 miljoner kronor ska förverkas vid en fällande dom. Johan Ulander förnekar brott. Han har också gått i personlig konkurs under förra året (2019). Bristen i boet var 285 miljoner kronor enligt en bouppteckning från november 2019.

Ett nytt bolag i som bildats för att exploatera förnyelsebar energi och miljösatsningar är Cindrigo AB som ägs av Dan Olofsson genom Danir AB med 36,9% av aktierna, Lars Guldstrand med 8,1% och Christer Grundström via BiogasProm AB med 8,0%. Andra större ägare är Mustaq Patel med 3,2% och Jörgen Andersson med 2,3%. De ingår alla utom Dan Olofsson i bolagets styrelse tillsammans med Dag Andresen, Bo Thorén och Peter Lindh. Bolaget har planer på att bygga sopförbränningsanläggningar i Ukraina vilket ju inte direkt kan anses vara en satsning på miljö och förnyelsebara energi.

Peter Lindh var 2007-2013 involverad i bolagen GKL Growth Capital and KMW Energy och 2013-2018 var han styrelseordförande i Amarant Mining.

Lars Guldstrand var åren 2007-2013 VD för KMW Renewable AB, styrelseordförande i GKL Growth Capital AB, direktör i Auriant Mining AB och Amari Mining (South Africa).

Jörgen Andersson har varit svensk energiminister och Mustaq Patel har arbetat för regeringen i oljediktaturen Brunei, Jumar Holdings och det ryska gasbolaget Petromir. Dag Andresen har arbetat för Vattenfall och vindkraftbolaget Vestas.

Cindrigo har en tydlig koppling till GKL Growth Capital och Amarant Mining, två bolag där det förekom en mängd märkliga affärer och det där det finns misstankar om att brott begåtts.

Personer som enligt tidningen Realtid också haft en koppling till GKL och Amarant ägde tidigare ett bolag vid namn Repairagus AB. En av dem var Peter Lindh som ägde 25% i bolaget. Bland de övriga ägarna fanns en 57-årig man som misstänks för penningtvättsbrott i Falcon Funds-härvan. Mannen är inte åtalad och förnekar brott men utredningen fortskrider bekräftar Ekobrottsmyndigheten. 57-åringen har de senaste åren även haft styrelseuppdrag i flera andra bolag med koppling till Peter Lindh och Johan Ulander.

Repiragus bolag ägs idag av Oskar Kantoft via Ranko AB och i styrelsen sitter Lars Göran Hennig och Martin Lindgren. Repairagus har agerat som försäljare av aktier i Cindrigo AB och de aktier de sålde var Peter Lindhs.

I övrigt är det till stor del samma biolag som sålt aktier i Cindrigo som enligt Realtid också sålt aktier i EEW.

Ett av dessa bolag som kan kopplas till marknadsföring av aktier i Cindrigo AB är investeringsplattformen Raise Reach och nättidningen Aktiebladet som drevs av Thony Norelli (numera Thony Johansson) som är mest känd från märkliga affärer med bland annat företaget SystemhusHan är också känd för att höra av sig till de som skriver om honom. Idag är både Raise Reach och Aktiebladet nedstängda.

Även bolaget Global Crowdproject i Malmö som drivs och ägs av Peter Kramberger har troligen sålt Cindrigo-aktier. Detta förnekas dock av Peter Lindh som hävdar att de affär han haft med Kramberger bara rör aktier i EEW:

Försäljning skedde dessutom via bolaget Global Crowdproject som drivs av Peter Kramberger. Det visar sig att Peter Lindhs privata bolag Rock-Lime gjorde utbetalningar till Peter Kramberger i augusti och september 2019. Det framgår av bokföringsmaterial som Peter Lindh lämnat in till Stockholms tingsrätt för att styrka fordringar på konkursade Amarant Mining AB.

Peter Lindh förnekar dock att Peter Kramberger skulle ha fått betalt för att ha sålt Cindrigo-aktier. Det handlar istället om transaktioner i samband med aktieaffärer i brittiska Eco Energy World, mer om det senare.

– När det gäller Kramberger så är det bara EEWorld, solbolaget, som vi sprider aktier, säger Peter Lindh.

Peter Kramberger har dock tidigare bekräftat för Realtid att han sålt Cindrigo-aktier på uppdrag av flera olika ägare:

– Man kan säga att det är storägare som behöver pengar till andra projekt. Då har vi blivit kontaktade av olika aktieägare.

I Malmö fanns också ett annat bolag, Finanspro Sweden AB, som hade Cindrigo-aktier till salu så sent som i augusti i år. Finanspro ägdes till i våras av Amir Poursamad som fram till 2017 var VD i fotbollsklubben FC Rosengård. Poursamad var också storägare i fastighetsbolaget Victoria Park tillsammans med Dan Olofsson. De båda förnekar all kännedom om Finanspros affärer med Cindrigo-aktier. Dan Olofssons bolag Sigma har länge varit storsponsor av Rosengård FC och hans son Johan Glennmo är styrelsemedlem i FC Rosengård.

Finanspro övertogs senare av Michael Österberg som en kortare tid satt i styrelsen för ett brittiskt bolag som har koppling till samma närstående personer till Johan Ulander som Repairagus AB hade. Ulander såväl som Peter Lindh förnekar enligt Realtid att de har någon som helst kännedom om Finanspros eventuella affärer med Cindrigo-aktier:

Av Peter Lindhs bokföring i Rock-Lime framgår att mindre betalningar gjorts till det brittiska bolaget under hösten 2019. Han förklarar transaktionerna med att det återigen handlar om affärer rörande Eco Energy World.

Johan Ulander bekräftar att Michael Österberg är en bekant till familjen men han dementerar att han skulle ha någon som helst inblandning i Finanspros Cindrigo-affärer.

– Michael får själv svara på frågor angående honom.

Det brittiska bolaget beskriver han som ett rent privat konsultbolag som den närstående gör vissa uppdrag genom.

– Det har aldrig ägt en Cindrigo-aktie eller sålt en.

EEW och dess ägare Svante Kumlin förnekar att det förekommit några affärer med EEW-aktier i Finanspro eller Global Crowdproject.

Finanspro Sweden AB heter idag Force Capital Norden AB. Michael Österberg är fortfarande ägare.Bolaget sysslade tidigare egentligen med telefonförsäljning av IT-utrustning och telefoner. De anmäldes till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) av folk som kände sig lurade. Bolaget fälldes enligt tidningen Realtid i ett fall.

Peter Lindh är också engagerad i gruvprojekt av samma typ som fanns i Amarant Mining. Denna gång är det ett projekt i Surinam. Detta genom bolaget Diago Holdings Ltd som är registrerat på Brittiska Jungfruöarna eller Seychellerna. Bland övriga ägare i Diago nämns Blackridge Resources Ltd, NM Management Ltd och Nordics Ltd  samt ett brittiskt bolag som ägs av närstående till Johan Ulander. Både Johan Ulander och Peter Lindh uppger att de är aktiva i arbetet med gruvan i Surinam men Ulander förnekar i tidningen Realtid att det brittiska företaget har något ägande i projektet.

Läs mer:

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!