Storfinansfamiljer

Ända sedan C.H. Hermansson skrev sin bok Monopol och storfinans - de 15 familjerna har begreppet "de 15 familjerna" varit synonymt med storfinansens mäktigaste familjer i Sverige. Familjernas antal har dock sällan varit 15, utan ofta färre, ibland fler. Med jämna mellanrum har det kommit … Läs mer

Nordens största företag och de 15 familjerna

Sveriges storfinans brukar kallas de 15 familjerna efter en bok av CH Hermansson som kom ut på 1960-talet i sin första upplaga. Det var inte ens då 15 familjer utan fler och alla var inte ens familjer utan en del var finansgrupper kring stiftelser, banker eller holdingbolag. Antalet … Läs mer

Wallenbergs – Europas mäktigaste finansfamilj

Få finansfamiljer har kunnat behålla makten och inflytandet i näringslivet i Europa så länge som familjen Wallenberg. En jag tänker på familjen Hambro, som dessutom står nära familjen Wallenberg genom att Peter Wallenbergs mor gifte om sig med, Peter Wallenberg växte därför delvis upp i … Läs mer

Olsson – konsul nr 1 och hans efterlevande

Petter Olsson (1830-1911) en av Helsingborgs tre kända konsuler grundade 1853 en spannmålshandel i Helsingborg (senare blev det AB P. Olsson & Co). Verksamheten gick bra på grund av det pågående Krimkriget som innebar en stor spanmmålsimport till Storbritannien som deltog i kriget på … Läs mer