Östlänk istället för västlänk?

Del 11 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Del 11 av 12 i serien Pendeltåg i GöteborgVästlänken är ett infrastrukturprojket som är tänkt att ge Göteborg möjligheter till genomgående tågtrafik. Genom tunnelbygget skapas en ökad kapacitet på Göteborgs central och nya stationer byggs vid Korsvägen och Hagakyrkan. Det Läs mer…

Advertisements

Bra järnvägsförslag från regeringen

Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå byggande av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll. – Genom denna satsning kommer nivån på drift och underhåll Läs mer…