Påven och själviskheten

Den i många frågor stockkonservative påven, tidigare chef för inkvisitionen, uttalar i sitt jultal kritik mot självupptagenhet och egoism. Han ser det som orsakerna till att människan förstör klimatet och krigar runtomkring i världen. Det kan tyckas att hans uttalande är radikalt. Men i själva verket bidrar uttalandet till att dölja de verkliga orsakerna bakom krig, miljöförstöring och annat skit.

Nämligen den politik som förs av de politisk beslutsfattarna i väst, den nyliberala privatiserings- och nedskärningspolitiken. Den politik som bär ansvar för att uppmuntra människor till egoism och självupptagenhet. Ja, den skapar dessa beteenden hos människan. Det är denna politik påven borde kritisera, inte resultatet av den. Att gå på symptomen hjälper inte så mycket om grundsjukdomen finns kvar. Grundsjukdomen i form av profitjakt, jakt på kortsiktiga vinster, nedskärningar och privatiseringar. Den politik och det samhälle som lett till Irakkiget, klimatproblemen och mycket annan skit.

Dessutom känns ju påvens tal lite dubbelt, med tanke på den katolska kyrkans negativa roll när det gäller att förhindra spridning av aids. Som ju är ett resultat av den otroligt konservativa familje- och kvinnosyn som den katolska kyrkan har.

Fast påven förstås rätt när han säger så här:

”ju rikare människor blir desto mer plats tar de åt sig själva. Och desto mindre plats blir det åt andra”.

Det är ju liksom essensen i vad nedskärnings- och privatiseringspolitiken medför. De rika får mer och de fattiga mindre. Så, käre påve, det är inte själviskheten som är problemet. Det är kapitalismen.

Bloggat: Jinge,
Borgarmedia: Dagen, SVD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • co2

  Själva påvenstal är fullt av dubbla meningar. Det är detta som är i sin tur blir en ”dubbeleggad” dolk. Innan jag fortsätter bör jag säga att jag kommer från en katolsk familj, fast jag avstod från ”tron” för mer 35 år sedan. Agnostiker eller ateist, spelar ju ingen roll. Jag håller med om att det är allt kapitalismens fel, med lite hjälp (i en viss mån inte så lite) av den lenin-stalinistiska marxismen (maoismen har också bidragit med sin lilla del), eftersom när dom satte sig i det motsatta polen nekade individens eget uttrymme i kolletivetsnamn.
  Det som är lite förvånansvärd är en del av uttrycket som kommer fram i talet, jag har läst det på mitt mpdersmål (spanska) men tyvärr inte hittade den mening som DN nämner i deras artikel. Men å andra sidan kunde ju hitta en del andra intressanta meningar, som i och med, man vet hur det var med Ratzinger i sin forna ämbetspost låter ”radikala”.
  Han användes till och med av Vatikanens koncilium II, saken som var otänkbart för 15-20 år sedan. Det är klart att han försvarar familjen, nämner ingenting om homosexuella förhållanden, det är tabu ämne inom katolicismen. Razinger nämner först om att begränsa kärnkraften, enligt min uppfattning en indirekt påpekanden om Iranaffär, men lite längre fram kallar till en kärnvapennedrustning.
  Jag hyser inga förhoppningar på vad påven säger, bara att jag tycker att det finns en stor vändning i hans ”politisk” ställning om man jämför med hans förra historia.

  Co2

 • Jörgen Mattsson

  Ta också gärna upp det skandalösa faktum att ett religiöst samfund som katolska kyrkan har representation i FN. Via pseudo-staten Vatikanen. Som inte borde få kalla sig stat över huvudtaget.