Vill vi bli av med bilismen få vi bygga om våra städer

Framförallt ska vi inte fortsätta bygga bilvägar som Förbifart Stockholm eller Marieholmstunneln i Göteborg. Sådant bara ökar bilismen. Istället ska alla pengar satsas på kollektivtrafik och klimatsmarta lösningar. Utbyggnad av järnväg, utbyggnad av spårväg och kanske en del nya lösningar är vad som behövs. För gör vi inte på det viset så går det inte att ställa om. Annars minskar inte bilismen.

Vidare måste extrena köpcentrum stängas och butikerna flyttas in till centrala lägen. IKEA och liknande företag måste erbjuda hemkörning av varorna så att folk inte ska behöva ta sin egen bil dit. I Göteborgs fall skulle detta betyda en stängning av Bäckebols köpcentrum och Kållereds köpstad. Butikerna där skulle få ligga i centralare lägen, längs med Mölndalsvägen, vid Backaplan, vid Gamlestadstorg, i Alelyckan, på Ringön osv. Samtidigt så måsta kollektivtrafiken i dessa områden byggas ut. En stor bytesstation vid Gamlestadstorg behövs. Den kombineras naturligtvis med köpcentrum. Likadant görs i Almedal (vid Mölndalsvägen). Genomgående pendeltåg som inte går via centralstationen införs. Spårvägen byggs ut på Norra Älvstranden och till Backa i första skedet osv.

Samtidigt med inflyttningen av olika köpcentra så byggs också fler bostäder och kontor i centrala lägen, längs med Mölndalsån, Marieholm, Gullbergsvass, Holmen, Ringön, Frihamnen, Sannegården, Kvillebäcken, Backaplan, Kvillängen osv. En total förändring av stadsplaneringen behövs. Det behövs funktionsblandade områden istället för det vi har idag och det behövs förtätning. Det behövs kollektivtrafik istället för biltrafik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Mikael i götet

  Varutransporterna till Bäckebol köpcentra skulle kunna ske vattenvägen.Bäckebol är idealiskt för just att transportera varorna till varuhusen i Bäckebol köpcentra med båtar på Göta Älv.Det finns ett nytt svenskt fartygskoncept som heter Stålfågel se http://www.stalfagel.se som skulle kunna passa för att transportera varor vattenvägen till många mindre hamnar och då särskilt för Bäckebol som ligger invid Göta Älv.

  När det gäller den projekterade tågtunneln Västlänken så är det synd att den ej skall förlängas ut mot Frölunda Torg eftersom Västlänkens kommande resenärer skulle kunna bli fler om denna kommande tågtunnel vore längre än enbart täcka in centrala delar av Göteborg.

  När det gäller tågresande i Göteborgsområdet så är det märkligt att både Kungälv och Angereds Centrum inte har någon inkoppling till tågtrafik.

  Det är bara att se i de Röda Sidorna i telefonkatalog över Kungälv, så ser man att Bohusbanans sträckning utanför Kungälv gör en tvär kurva i västra Kungälv för att sedan gå på bron över Nordre Älv.

  Tänk om Bohusbanan istället gick som en tågtunnel i berg från Vänerbanan (som nu skall bli dubbelspårig järnväg kommande 3 åren mellan Göteborg-Trollhättan) i höjd med strax söder om Hjällbo och i bergstunnel under Angereds Centrum för att gå i en utdragen kurva mot väster och Kungälv för att anslutas i tunnel till Bohusbanan väster om Kungälv.
  Då skulle både Kungälvsbor och folk i Angered med tillhörande förorter som Hammarkullen och Hjällbo kunna åka tåg till både Stenungsund och Uddevalla som till Göteborgs Centralstation.
  Idag är det många som hellre tar bilen från Göteborgs förorter till centrala delar av Göteborg eftersom Spårvagnstrafiken är långsam i synnerhet för de som bor längst ut i väster som Frölunda Torg eller längst ut i norr som Angered.
  Kollektivtrafiken mellan Sverige 4:e största Ö Hisingen och fastlandet centrala delar av Göteborg.Mellan Norra Älvstranden (Hisingen) och Södra Älvstranden (fastlandet)är inte heller idealiskt eftersom det tar tid i synnerhet om Göta Älvbron skall öppnas i sin klaffbro för att ett fartyg antenner sticker upp någon meter ovan klaffbrons höjd.
  Det går i genomsnitt 7 fartyg på Göta Älv upp till Vänersborg eller ner mot Göteborg per dygn.

  Om denna lilla fartygstrafik istället kunde ske på den smalare älvforan Nordre Älv vore mycket vunnet för då skulle centrala Göteborg kunna få fler broar mellan Södra och Norra Älvstranden och då särskilt Gång- och cykelbroar.

  Men då måste Nordre Älv både sprängas i då den är grund och den mysiga Kornhalls färja (på norra Hisingen) måste upphöra och både Bohusbanans järnvägsbro samt E6:ans motorvägsbro genom centrala Kungälv måste då ersättas av sprängda tunnlar under Nordre Älv.

  Om Göteborg ändå hade haft mer av den berggrund som finns i Bohuslän med granit eller som i storStockholm med gnejs i berggrunden hade alla tåg- och biltunnelprojekt varit mycket enklare att åstadkomma.
  Men hela Göta Älvdalen består av sin kända Blålera då älvdalen för ett par 1000 år sedan har varit sjöbotten.

 • Niklas

  Helt rätt:

  Byggen av fler motorvägar inom ett storstadsområde möjliggör för låghusexploatering som är ytineffektiv på långt avstånd från kärnan. Detta leder oss in i en ond spiral, eftersom underlaget för kollektivtrafik i dessa områden blir för lågt för att kunna konkurrera med bilen. Detta leder till att ännu fler skaffar bil i dessa områden och slutligen så täpps motorvägarna igen på nytt… Och då är lösningen att bygga ännu fler motorvägar (surprise) ännu längre från kärnan osv osv osv…

  Den social aspekten med utglesningen är att dessa områden, pga markpriset, har billigare bostäder. Detta tvingar ut de med mindre resurser till ett bilberoende liv. De av dessa som inte har råd med bil får dår en riktigt knepig siutation. Detta genererar segregering.

  Den ekologiska aspekten: Mer växthusgaser släpps ut genom att fler kör bil. Ytineffektiviteten gör att stora områden exploateras och naturliga ekologiska spridningskorridorer förstörs.

  Hälsoaspekten: Många tvingas in i den stressen det innebär inte veta om man kan komma i tid till jobbet. Att en till två timmar per dag förspills till arbetsresor är inte bra.

  Nej vi behöver politiker som vågar stå upp för den täta miljövänliga staden som bättre ger möjlighet för integration mellan folkgrupper och bra underlag för kollektivtrafik.

  Idag subventionerar staten stadsutglesning i och med att de gladeligen slänger ut åtskilliga miljarder på motorvägar. De företag som väljer att etablera sig perifert borde på något sätt få betala någon form av extraskatt för den dyra infrastruktur, som är deras livlina. Då tänker jag framförallt på IKEA, kungens kurva, Häggvik, Coop Forum, Arninge, Länna osv. Hellre en galleria på Odenplan än en utslängd vid någon motorväg!

 • arnold

  Jag skulle säga att vill man bli av med bilismen räcker det att vi bygger städer. Det finns i princip inga resor inom något av Sveriges storstadsområden som inte är minst lika bekväma och kostnadseffektiva med kollektivtrafik som med bilresor.

 • Pingback: Förtätad stad - en bättre stad | Svensson()