Lägg ner eller sälj SAS

Det finns ur min synpunkt absolut ingen anledning för staten att äga del i ett flygbolag. Flyg är ett mycket miljöfientligt transportmedel och ett färdmedel som bara är till för en minoritet av människorna. Att staten (oavsett om det är danska, norska eller svenska staten) tillskjuter kapital till ett flygbolag är som jag ser det en miljömässig felkalkyl och helt oansvarigt. Dessa pengar borde istället användas till utbyggnad av miljövänlig kollektivtrafik som järnvägar.

SAS bör enligt min åsikt läggas ner och all subvention av nya flygplatser och flygbränsle avskaffas. Samtidigt som byggande av nya flygplatser bör förbjudas. Städer som funderar i och på flygplatsbanor är bland annat Uppsala och Lidköping. Det bästa vore att sätta stopp för vansinnesprojekten i dessa städer och liknande projekt överallt annars också.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, SVD1, 2, 3, DN1, 2, Politiken1, 2, 3, Sydsvenskan,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements