Alternativet till parkeringsplatser är bättre kollektivtrafik

Det kan vara bra att flytta bilparkeringar under jord. Men det får inte öka antalet parkeringsplatser för då ökar biltrafiken. Men man kan dessutom ta bort platser för bilparkering om man förbättrar kollektivtrafiken. I samband med införandet av trängselavgifter kan man förbättar kollektivtrafiken inom zonen samtidigt. Något som kan innebära att det behövs färre parkeringsplatser för bilar.

Några sådan saker är att linje 2 och 13 får gå dygnet runt (genom Annedal behövs då bara den ena), på Sprängkullsgatan-Övre Husargatan låter man busslinjer går. Spårvägen längs med kajen snabbas på och dras ända till Lilla Bommen så att inte alla vagnar måste passera Brunnsparken. Spårvägen kan förlängas från Valand över Heden fram till Skånegatan och fler inom zonen-linjer än 2 (Lana-Korsvägen-BrunsparkenHögsbotorp) och 13 (Linnéplatsen-Brunnsparken-Korsvägen-Marklandsgatan) kan startas. Exempelvis Wieselgrensplatsen-Sahlgrenska, Eketrägatan-Härlanda, S.t Sigfridsplan-Klippan och säkerligen en del till. Samtidigt kan man också på att skapa möjligheter för pendeltåg via hamnbanan nu när denna ändå ska byggas ut och rustas upp.

Satsningar på kollektivtrafik är det främsta alternativet till parkeringpslatser för bilar. Inte parkeringsgarage under jord (i detta sammanhang kan det vara bra att minnas Kungstorgsockupationen).

Intressant?
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements