Smuggelcigg – bra affär för gangsters

Smuggelcigaretter beräknas stå för mer än 13% av den svenska cigarettkonsumtionen. En mindre del av detta är extremt billiga cigaretter tillverkade utan kontroll och i olagliga fabriker. Den senare typen av cigaretter, som exempelvis märket Jin Ling innehåller dessutom betydligt fler och mer giftiga ämnen än andra cigaretter. Så om cigaretter är mycket onyttigt i sig så är billiga smuggelcigaretter etter värre, mycket onyttigare och farligare.  För att verka lagliga tillverkas dessa ”dödsciggar” ofta med svenska varningstexter när de ska säljas i Sverige.

Handeln och smugglingen av cigaretter till Sverige kontrolleras av kriminella nätverk. Historiskt har det varit en central del av de jugoslaviska nätverkens verksamhet i Sverige. Sådana som Naserligan och andra har det och har haft det som en central del av verksamheten. Det ger mycket pengar för en liten insats och risk. Ofta kombineras dessutom cigarettsmugglingen med amfetamin-, kokain- och heroinsmuggling. När man ser att en viss smuggelväg och vissa metoder fungerar för cigaretter så börjar man ta in knark på samma vägar och med samma metoder. Numera är mc-gängen troligen också centrala aktörer när det gäller smuggling av cigaretter.

Smuggelcigg må vara en bra affär för gangsters, men det är en dålig affär för alla invånare i Sverige. Försämrad hälsa för de som röker dem och minskade skatteintäkter för staten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements