Ny dansk regering – med samma politik som den förra

När det gäller den ekonomiska politiken är det sannolikt att den nya danska regeringen som består av Radikale Venstre (RV), Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti (SF) kommer att föra i stort sett samma politik som den tidigare regeringen som leddes av Venstre. Dvs en nyliberal politik med fokus på nedskärningar av offentlig sektor och social välfärd. En politik med fler privatiseringar och minskningar av offentliga utgifter. Sämre för vanligt folk och bättre för de rika. Dvs samma politik som den nuvarande svenska regeringen och alla svenska regeringar sen 1990-talets början. Såväl Radikale Venstre som Socialistisk Folkeparti har ministerposter.

Enhedslisten som gick starkt  fram i valet lämnas helt utan inflytande. Något som var förväntat. De har heller aldrig, så vitt jag vet, varit intresserade av regeringsposter. Däremot av en radikal ekonomisk politik som gynnar de fattiga samhället. Enhedslistens parlamentariska arbete kan sägas styras utifrån två grundprinciper, att alltid rösta mot minsta lilla försämring för arbetarklassen och vanligt folk, att alltid rösta för minsta lilla förbättring för vanligt folk. Vidare har man gjort sig kända för att inte kohandla, dvs sälja ut vissa grupper och vissa krav för att tillfredställa andra fattiga grupper och de krav som gynnar dem. Dvs aldrig ställa olika grupper av behövande mot varandra. SF är däremot ökänt för sin kohandel. Sin ofta misslyckade kohandel, i alla fall vad det gäller resultatet för arbetarklassen och vanligt folk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements