Maktelitens inkomster och ökade klyftor

Den svenska eliten, borgarklassen och dess företrädare, direktörer, kapitalister, kort sagt de rika, tjänar allt mer och mer i jämförelse med en vanlig arbetare. Klyftorna ökar år för år genom en medveten politik från den borgerliga regeringen.

Det visar den elfte rapporten i LO:s serie om maktelitens inkomstutveckling. Undersökningen som LO genomfört omfattar de ledande befattningshavarna på de 50 största svenska företagen. Olika former av mjuka bonusar förekommer på 44 av de 50 företagen. Inom näringslivet är det dessutom vanligt att chefernas månadslön kompletteras med olika former av ”mjuka bonusar”, något som LO har tittat närmare på i rapporten. Förmånerna består exempelvis av tjänstebil, privat sjukvård och hemservice. I genomsnitt fick en vd i de förmånsutdelande företagen förmåner för cirka 200 000 kronor under 2010. Den vd som kvitterade ut mest fick nästan 1,3 miljoner kronor utöver den vanliga lönen. I genomsnitt har en medlem av makteliten inkomster som är 17 gånger högre än vad en industriarbetare har i lön.

”Även bostadsförmåner förekommer bland toppchefer, ett välkänt exempel på detta var att Nordea köpte en lägenhet som kostade över 20 miljoner kronor för att användas av bankens vd”, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och LO-ekonomerna Jeanette Bergström och Torbjörn Hållö på DN-Debatt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements