Morden i Malmö och inkompetent Skånepolis

Så fort det kom polis från andra polisdistrikt till Skåne och Malmö för att utreda morden så började misstänkta gärningsmän gripas på löpande band. Skjutvapenmorden i Malmö är flera av varandra oberoende mord som dock är sammankopplade i grupper. De flesta, förmodligen alla, kan kopplas till organiserad brottslighet och några till ekobrottslighet och bedrägerier. Fler människor som arbetar med fallen är naturligtvis en förklaring men jag tror också att Skånepolisen och Malmöpolisen fungerar dåligt. När Göteborg åren 2008-2009 hade motsvarande situation som Malmö hade i vintras behövdes inga förstärkningar för att lösa upp problemen. Göteborgspolisen klarade situationen själva.

Det finns även andra tecken på att Skåne- och Malmöpolisen fungerar dåligt. Ett är den stora ökningen av ungdomsrånen som finns i Malmö. Medan antalet rån mot ungdomar stagnerat i Göteborg, ökat något i Stockholm har det rusat i höjden i Malmö. Min uppfattning är att den primära orsaken till detta är dåligt polisarbete. Det behövs att man tar tag i den situationen ordentligt.

Enbart fler poliser kommer inte att förändra något i grunden eller i längden. Det har vi sett på nationell nivå där det blivit fler poliser men samtidigt så har uppklarningsprocenten inte blivit högre. Visserligen är det ett mycket dåligt mått på polisens effektivitet, men det är ändå en indikation på att fler poliser kanske ändå inte innebär en lösning på problem som finns.

Samtidigt ska vi ha klart för oss att brottsligheten minskar.

Intressant?
Borgarmedia om polisen: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements