Domar med hjälp av Encrochatbevis

I Expressen har de publicerat en lista på alla fall där Encrochatbevisning lett till fällande domar. De har kommit fram till 43 fall. Men det är troligen fler. De har i sin lista ibland slagit ihop flera rättsfall då de berört händelser som hänger ihop samtidigt som de i andra fall delat upp dem även om de hänger ihop på olika sätt. Läs mer…

Det är inte 75% fler fällande domar för våldtäkt

Olivia Björklund Dahlgren från organisationen Fatta har läst Brås:s rapport om domar efter samtyckeslagens införande. Hon har dock inte riktigt fattat vad siffrorna i rapporten inneburit. Antalet fällande domar har inte ökat med 75% vilket Björklund Dahlgren påstår. Den siffran Läs mer…

Ökning av antalet fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) genomgång av Läs mer…

Aleksandra Boscanin vill införa öga för öga, tand för tand

”Om den som drabbats av en oförrätt  – eller som i detta fall: personens anhöriga  – anser att straffet är för lågt måste det kunna överklagas.” Så skriver Aleksandra Boscanin och verkar argumentera mot att domar inte går att överklaga i Läs mer…

Hårdare straff i hovrätt för narkotikabrott

Igår föll domarna i tre olika narkotikaärenden. Två av dem handlade om cannabisodling i större skala och ett om langning. I Hovrätten för västra Sverige blev det fastställda domar för de ledande i den stora vietnamesiska ligan som odlat cannabis i Danmark, Läs mer…

Vanligt med utvisning vid allvarliga brott

Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten från Sverige. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl Läs mer…

Samverkan mot organiserad brottslighet gav 50 fängelsedomar

Igår presenterade polisen och flera andra myndigheter resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet under 2015. Satsningen har enligt dem bland annat bidragit till 104 års fängelse och stora summor felaktigt utbetalda skattekronor har krävts tillbaka. Sedan 2009 samarbetar Läs mer…

Överdrivet om Lexbase?

Jag är väl inte helt förtjust i sajter som Lexbase. Samtidigt vet jag att det finns andra sajter där liknande material, domar med mera lätt kan hämtas ut och andra sajter där dömda verkligen hängs ut, med bilder, namn och Läs mer…

Lexbase nerstängt efter hackerattacker

Den tveksamma databastjänsten Lexbase som tillhandahåller domar och identiteten på dömda och åtalade mot betalning har stängts ner på grund av säkerhetsproblem. Sajten har sen den lanserades utsatts för en mängd hackerattacker, allt fler eftersom, som lett till att uppgifter Läs mer…

Domar är offentliga – nu vill ett företag profitera på det

Domar mot brottslingar i svenska domstolar omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst kan begära ut vilken dom som helst. Så gör journalister när de skriver om allvarliga brott. Så gör också en del högerextrema sajter som begär Läs mer…

Orimliga domar i våldtäktsmål?

Uppsala: En ung tjej med ca två promille alkohol i blodet blir indragen på en toalett av två äldre killar. Blir brutalt våldtagen och får bl.a. skador i underlivet. Friande dom i hovrätten eftersom tjejen inte ansågs vara i hjälplöst tillstånd/inte Läs mer…