Träbaserad teknik tar bort 80% av färgföroreningar i avlopp

Forskare vid Chalmers har utvecklat en ny metod som enkelt kan rena förorenat vatten med hjälp av ett cellulosabaserat material. Upptäckten kan få betydelse för länder med dålig vattenrening, och motverka det omfattande problemet med textilindustrins utsläpp av giftiga färgämnen.  Läs mer…

Lagring är viktigt i ett klimatvänligt energisystem

Med ett modernt elproduktionssystem där sol, vind och vatten är basen för elproduktionen kan det blir obalanser i tillgången till el. Vindkraft producerar bara när det blåser, solceller bara under dagen och mycket mer under soliga dagar än under molniga. Vattenkraft är beroende av regn och vattenmagasin. Läs mer…

Elektrobränslen – för en enklare klimatomställning

Elektrobränslen är ett sätt att producera förnybara bränslen från förnybar el som kan användas i de delar av transportsektorn där direkt elektrifiering är svår att genomföra. En del kan användas i fordon, fartyg och flygplan som finns idag Läs mer…

Vätgas nödvändigt för klimatomställning

Troligtvis är det helt nödvändigt att vätgas får en central roll för både energisystemet, bränsleanvändningen och den kemiska industrin. Då måste vätgas tillverkas genom elektrolys av vatten vilket innebär att en massa elektricitet behövs. Läs mer…

Bra om Stenungsund, men tyvärr lite dålig koll

Anneli Moran har skrivit en  bra artikel om den kemiska industrin i Stenungsund, mer specifikt om Borealis. Men som vanligt har hon ingen riktig kontroll på ämnet hon skriver om. För hon skriver om krackeranläggningen som faktiskt ligger mitt bland Läs mer…

Cellplast är vanlig isolering men det fanns inte på Grenfell Tower i London

Cellplast, vanligen kallat frigolit, används ofta som isolering på svenska byggnader. SVT påstår att det var cellplast som bidrog till branden i Grenfell Tower i London. Det är inte korrekt. Cellplast (frigolit) är gjort av polystyren och det fanns inte i London-byggnaden. Det Läs mer…

Kristaller som binder koldioxid i luften kan dämpa växthuseffekten

Ett material med mycket små porer kanske kan vara en lösning på klimatfrågan. Forskare har skapat kristaller som binder koldioxid från luft mycket mer effektivt än tidigare kända material. Ett sätt att lindra klimatförändringarna kan vara att binda koldioxid från Läs mer…

Demokratisk naturbildning

Boktips Naturvetenskap som allmänbildning Svein Sjøberg Studentlitteratur ISBN: 9789144053493 Demokratisk naturbildning “Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik” är en gedigen specialistlitteratur, ingen Svenssonläsning. Den täcker absolut allt som är relevant i kunskapsfältet naturvetenskap och pedagogik/utbildning. Men boken har också Läs mer…

Läkemedelsindustrins mänskliga försöksdjur

Tyska och västeuropeiska läkemedelsföretag använde människor i DDR som försöksdjur. Många sjuka där deltog i medicinska experiment utan att veta om det. En del sjuka fick overksamma tabletter, placebo, istället för medicin mot sina sjukdomar. Något som förmodligen lett till Läs mer…

Självklart att bara gubbar får Nobelpris

Det är inte svårare än att det beror på att det i huvudsak är gubbar som kan komma ifråga. Det är nämligen nästan bara män som sysslar med forskning på den nivå så att nobelpris kan bli aktuellt. När de Läs mer…