Vänsterpartiet vill prioritera jobben

Full sysselsättning är det överordnade målet och ettåriga utgiftstak är nu en del Vänsterpartiets förslag till ekonomiskt ramverk.

– Vi fokuserar nu på det som är viktigast för att kunna bekämpa arbetslösheten och göra nödvändiga investeringar. Ettåriga utgiftstak blir mer styrande och flexibla än dagens treåriga. Vi har gjort omprioriteringar och att göra full sysselsättning till mål för den samlade ekonomiska politiken är viktigare än utgiftstakens utformning. Penningpolitiken måste ha ett sysselsättningsmål och dagens överskottsmål ersättas med ett mål om balans över konjunkturcykeln, säger Jonas Sjöstedt.

Regeringens ekonomiska politik har visat sig öka arbetslösheten och massarbetslösheten har bitit sig fast.

– För att full sysselsättning ska bli verklighet krävs ny politik och nya ekonomiska ramverk. Det behövs för att skapa jobb, men också för att kunna göra de investeringar som krävs i en tid med klimatkris, bostadsbrist och stora behov i välfärden, säger Jonas Sjöstedt.

Frågan är varför man måste ha ett beslut om ekonomiskt ramverk som en del av den ekonomiska politik man vill föra- är inte det att på ett sätt anpassa sig till den borgerliga agendan i samhället där ekonomin överordnas politiken istället för tvärsom, att politiken ska överordnas ekonomin. Vänsterpartiet har uppenbarligen delvis gett upp. Inte alls bra för ett parti som borde inrikta sig på att företräda arbetarklassen och vanligt folk, inte att delta i det borgerliga politiska spelet. Den väg Vänsterpartiet valt kan inte vara det bästa sättet att bekämpa arbetslöshet och ökade klassklyftor.

Intressant?
Borgarmedia: DN, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements