Människan är ”hjärnsocial”

Den civiliserade hjärnanBoktips
Den civiliserade hjärnan
Elkhonon Goldberg
Studentlitteratur
ISBN: 9144041837

Människan är ”hjärnsocial”

Eftersom jag läst Antonio Damasios fina böcker om hjärnan var det med stor nyfikenhet jag började läsa ”Den civiliserade hjärnan – Frontalloberna och människans exekutiva funktioner”. De första hundra sidorna blev jag dock lite besviken då alla de många svåra termerna visade att boken, som författaren själv skriver, är en hybrid mellan professionell och populärvetenskaplig text. Början av boken var inte heller så intressant.

Men sedan kommer författaren igång med det man vill lära sig när man läser om hjärnan; få ökad insikt om människans natur i normalt och sjukt tillstånd. Självklart ska man glömma uppdelningen kropp-själ, fysiskt-psykiskt (materiellt-ideellt?). Hjärnan och därmed psyket är en evolutionärt uppkommen och integrerad del av kroppen. Och glöm döda hjärnceller hos alla gamla. Man kan hjärngympa sig i form vid hög ålder. Författaren utarbetar för närvarande ett program för ”kognitiv hälsa”.

Tanken att människan är en ”social varelse” får konkretion i boken.Vi är gen-hjärn-programmerade till att leva oss in i andras känslor, lyckor och olyckor. Vi har en instinkt att hålla igen våra egna kortsiktiga mål för att kunna kompromissa i gruppen. Vid hjärn-sjukdomar uppenbaras vikten av dessa sociala kompetenser – när de saknas. Människan är en evolutionär samarbetsvarelse. Den nyliberala individualismen är ”onaturlig” alltså!

Hans Norebrink

Läs mer: Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements