Lever vi i ett rasistiskt samhälle?

frontexit

Det menar i alla fall Astrid Trotzig i en debattartikel i DN:

Vi lever i ett rasistiskt samhälle, men att säga det tycker många är kontroversiellt. För mig är det dock så självklart att det är så; jag har mött, sett och hört rasismen i hela mitt liv. Men i Sverige är vi väldigt noggranna med att förneka den. Så hur ska vi då kunna få till en förändring?

Hon har naturligtvis rätt. Det finns såväl rasistiska strukturer som rasistiskt beteende hos människor. Men det betyder inte alla är rasister eller att man är rasist bara för att man är vit. Det betyder inte att rasism är det viktiga problemet och det betyder också att ras, rasism och etnicitet används för att dölja och ofarliggöra kritiken av klassförtrycket i samhället som America Vera Zavala skriver:

Det är som att en konflikt inte är medialt gångbar förrän den slutar handla om den rasifierade ekonomin – det vill säga kapitalismen och istället handlar om det som alla kan enas om – människors lika värde oavsett hudfärg.

Men det är också då som frågan blir relativt ofarlig.

Den papperslösa arbetaren är inte billig för att han är svartskalle. Han är billig för att han inte har något medborgarskap och står längst ner på efterfrågans stege och därmed kan köpas av företagsledare som vill tjäna extra pengar på hans utsatthet.

[…]

Den intressanta frågan är inte vem som gömmer de papperslösa utan vem som tjänar pengar på dem. I Sverige arbetar de alltid för skitlöner och nästan alltid är det i slutändan blonda och blåögda arbetsgivare som tjänar mest på att de är här.

[…]

Det är det här som Tobias Billström och hans vänner underblåst när de infört arbetskraftsinvandring med svaga legala ramar och jobbat för en ständig nedmontering av fackliga rättigheter.

Trotzig skriver också att all intolerans inte med nödvändighet bottnar i rasism:

Varje enskild händelse och kommentar är inte nödvändigtvis ett utslag av rasism, men sammantagna, när det händer så pass ofta och under så lång tid, då måste vi våga tala om en strukturell rasism.

I praktiken betyder det samma sak som när man hävdar att man inte är rasist bara för att man har fördomar, har sagt något rasistiskt, har betett sig misstänksamt mot en mörkhårig etc. Att vara skeptisk mot det främmande är naturligt. Det har varit nödvändigt för den människans överlevnad som art. Det finns i vår gener. Det påverkas av vår uppväxt och uppfostran. Av våra erfarenheter. Men det ska inte vara något som präglar vårt samhälle. Det får inte ges utrymme, det får inte dominera. Vi ska därför inte heller fokusera debatten på etniska frågor, rasfrågor utan fokusera debatten på klassfrågor. Det är effektivaste sättet att bekämpa rasism. Fokusera på det för arbetarklassen gemensamma, inte på det som skiljer arbetare från arbetare.

På det sättet är den just nu pågående debatten i media inte bra. Det är i mycket en debatt mellan medelklassintellektuella om pseudofrågor. Ett sätt att ta ofarliggöra kritiken av det ojämlika samhället där invandrare och romer står längst ner på klasstegen. Samtidigt får vi inte förneka att samhället vi lever i är rasistiskt.

Men det viktiga är att diskutera arbetslöshet och privatiseringar som drabbar hela arbetarklassen i Sverige. Marginaliserade vita män på landsbygden som vänder sig till rasism och fascism för att hitta en lösning, marginaliserade män i städerna, vita såväl som invandrare som vänder sig till kriminalitet och gangstergäng för att bli något, intellektuella medelklassmänniskor och antirasister som öppet visar sitt förakt för vita arbetarklassmän i diskussionforum, debattinlägg och på Twitter . Inget av det är bra och den nuvarande debatten om rasism förbättrar tyvärr inte läget.

Läs också:

En annan värld – kampen mot rasism
Genom att bekämpa alliansens politik bekämpar vi även rasismen
Man får vara rasist
Alla bär på fördomar – men alla är inte rasister
Är vi alla rasister?
Man är inte rasist bara för att man är vit

Intressant?
Mer: DN, Internationalen, Motkraft, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements