Älgar en lika stor klimatfara som kor?

Om det inte spelar någon roll vad nötkreatur äter utan de är alltid klimatfientliga följer att det inte spelar någon som helst roll hur och vad vilda idisslare äter. Dessa blir då enligt de forskare som hävdar att nötkreatur är en stor klimatfara oavsett hur de äter också en stor miljöfara. Idisslare är alla oxdjur (bufflar, nötkreatur etc) och hjortdjur. Det är dags att utrota dem. Om forskarna som anser att nötkreatur är en stor klimatfara oavsett hur och vad de äter har rätt alltså. Det är som jag ser det en orimlig hållning och forskarna kan omöjligen ha rätt.

I Sverige finns det cirka 1 miljon hjortdjur (rådjur, älg, dovhjort och kronhjort) i det vilda. Det finns 1,6 miljoner nötkreatur. Enligt de forskare som anser att nötkreatur är en av de värsta klimatfarorna så är följaktligen också älgar och rådjur mycket stora klimatfaror. Jag tycker inte resonemanget är rimligt.  För då vore det också mycket rimligt att utrota älg och rådjur.

Mjölkprodukter borde också vara ett stort klimatproblem om samma forskare har rätt. För korna kan väl knappast enbart utgöra en fara om vi slaktar dem. Utan måste rimligen vara det bara för att de finns. För om mjölken inte är ett klimatproblem borde det inte heller vara ett klimatproblem att äta köttet från mjölkboskap efter att de slaktats.

I enlighet med samma forskares resonemang är också Indien ett av världens mest klimatfientliga länder. Ingen annan stans finns det så många nötkreatur som i Indien. 20-25% av alla som finns i hela världen. Visserligen äter man inte nötkreatur i nån större utsträckning i Indien, men det spelar enligt forskarna ingen roll. Det spelar nämligen ingen roll hur kor lever och vad kor äter. En bra klimatåtgärdevore alltså att utrota alla Indiens kor. Enligt de forskare som anser att nötkreatur är en klimatfara oavsett hur de lever och vad de äter. De används ju inte till nåt ändå. Jag tycker inte en sån hållning verkar rimlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements