Minskade bilköer på grund av trängselavgifter

Enligt en undersökning gjord av teknikföretaget Tomtom så fick bilister i Göteborg i snitt fick vänta 17 procent längre i restid i fjol (2013) jämfört med om inga andra bilar vore i vägen. Det är en minskning från 19 procent året innan, då trängselskatten inte fanns. En klar förbättring alltså.

Tidigare var Göteborg den 3:e värsta staden i Norden när det gäller bilköer. 2013 föll staden till en 11:e plats. En kraftig förbättring alltså. I jämförelse med andra städer. I Göteborg var förseningen per timme i rusningstrafik 19 minuter.

Även rapporterna från Trafikverket visar en positiv utveckling med minskad trafik i Göteborgs innerstad och färre bilar som passerar biltullarna efter att trängselavgift infördes. Mellan första kvartalen 2013 och 2014 finns dock en viss ökning av biltrafiken. Trafiken på motorvägen genom stan har dock inte minskat lika mycket som i innerstaden. På en av stadens infartsleder har biltrafiken inte minskat alls sen 2012, Öckeröleden. På de andra är minskningen mellan första kvartalet 2012 och motsvarande period 2014 liten. På alla har trafiken ökat mellan 2013 och 2104.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements