Rekordstarkt stöd för välfärdsstaten

Stödet för välfärdsstaten är rekordstarkt, motståndet mot vinster i vård, skola och omsorg ökar, och kortbetalning på internet oroar många. Det är några av resultaten från den senaste SOM-undersökningen.

69 procent av de svarande i SOM-undersökningen tycker att det är ett ”mycket bra” eller ”ganska bra” förslag att stoppa vinstutdelning inom skattefinansierad skola, vård och omsorg, en ökning jämfört med 2012.

– Det finns ett utbrett missnöje inom välfärdsområdet, inte minst med skolans sjunkande resultat, säger Lennart Nilsson, docent och forskare vid SOM-institutet.

Samtidigt blir stödet för den offentliga sektorn allt starkare. Nästan varannan svarande motsätter sig nedskärningar i den offentliga sektorn, medan bara 19 procent är för en minskad offentlig sektor.

– Sammantaget visar detta ett rekordstarkt stöd för välfärdsstaten. Anmärkningsvärt är också att en majoritet är emot vinstutdelning även bland de som anser att valfrihet är viktigt och bland de som själva valt privata alternativ, säger Lennart Nilsson.

Istället vill många se ideella organisationer som alternativ i välfärden. Men enligt Lennart Nilsson har de svårt att konkurrera i det nuvarande systemet.

– Upphandlingsreglerna försvårar för ideella organisationer och skattereglerna gynnar internationella riskkapitalbolag.

Svensson/SOM-institutet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements