Regeringsskifte men oförändrad politik

Så kan nog läget efter det senaste valet sammanfattas. Med en obetydlig ökning i antalet röster för såväl Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S) har resultatet blivit några fler mandat för dem. Samtidigt har Miljöpartiet (MP) tappat ett mandat.

Ett enda parti har tappat stort, Moderaterna (M). De rösterna har i huvudsak gått till Sverigedemokraterna (SD) som därmed blir riksdagens tredje största parti utan konkurrens. Huvuddelen av de övriga rösterna på SD kom från väljare som tidigare röstat på Socialdemokraterna och många har också varit tidigare folkpartiväljare.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fler röster och mandat än de 4 allianspartierna tillsammans och vill ingen regering ha med SD så blir det troligen en regering ledd av Socialdemokraterna. Oavsett om Vänsterpartiet blir en del av denna regering eller inte blir det en svag minoritetsregering där Vänsterpartiet och Miljöpartiet får mycket lite inflytande. Det betyder att det inte blir nån grundläggande ändring av politiken i förhållande till den politik som alliansregeringen fört. En socialdemokratiskt ledd regering och ett litet Vänsterparti garanterar att det inte kommer att ske några större förändringar.

Valet måste se som ett mycket dåligt val för Miljöpartiet som måste ha räknat med minst 10% vilket är ungefär vad opinionsundersökningar visat. Även Vänsterpartiet gör ett sämre val än vad opinionsundersökningar visat medan Socialdemokraterna gör ett något bättre val än väntat. En orsak till att Vänsterpartiet och Miljöpartiet får relativt svaga röstsiffror är att Feministiskt Initiativ fått 3% av rösterna i valet. En tredjedel av dessa personer har tidigare röstat på V och en tredjedel på MP. Det gör en procentenhet för vardera partiet.

Rösterna som lades på Feministiskt Initiativ har därmed bidragit till det jag i inlägg varnat för. Ett svagt Vänsterparti med konsekvenser på det politiska planet som är klart negativa. Däremot har de inte spelat nån roll i kampen mellan MP och SD för att bli tredje parti. Det blev aldrig nån kamp.

Intressant?
Media: DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements