Fler unga väljer KRAV-märkt

KRAVEnligt en Sifo-undersökning köper allt fler KRAV-märkt mat så ofta de kan (+8%) och det är främst de unga som driver utvecklingen framåt. I de yngre åldrarna, 20-30 år, uppger 78 % att de köper KRAV-märkt ibland eller så ofta de kan. Det är en ökning med 10 procent-enheter jämfört med året innan.

– Aldrig förr har så många, tillsammans, köpt så mycket KRAV-märkt mat som nu. Resultatet visar att kännedomen om KRAV är fortsatt mycket hög (98 %) och 8 av 10 tycker att KRAV-märkt är bra för djuren och en signal om att det inte finns några syntetiska tillsatser (75 %), säger Katarina Wolf, Marknadschef på KRAV.

Undersökningen visar också att 3 av 10 konsumenter köper KRAV-märkta produkter så ofta de kan. Ägg, lax och pasta är exempel på vardagsmat och i dessa kategorier uppger mellan 70 och 85 procent av de tillfrågade att de ofta eller ibland köper KRAV-märkt. 38 % tycker att det är värt att betala mer för KRAV-märkta produkter än oekologiska.

– Att välja KRAV-märkt gör stor skillnad för djur och natur. Att nu till midsommar välja KRAV-märkta ägg, som kostar 92 öre extra per ägg, innebär att äggen kommer från hönor som får gå utomhus och får KRAV-märkt foder, säger Katarina Wolf.

Drivkrafter att köpa KRAV-märkt varierar för olika produktkategorier:

  • KRAV-märkta ägg (76 %) och kött (68 %) köps för att det är bra för djuren.
  • KRAV-märkt frukt & grönt köps för hälsans skull (44 %), klimatet (50 %) och för att produkterna inte innehåller bekämpningsmedel (74 %).
  • Kaffe och te väljs KRAV-märkt för socialt ansvar (53 %) och för att produkterna inte innehåller bekämpningsmedel (55 %).

Svensson/KRAV

Om undersökningen. TNS Sifo har på uppdrag av KRAV genomfört en undersökning bland allmänheten 20-70 år i syfte att mäta kännedom och att kartlägga konsumenternas attityder och preferenser för konsumtion av dels ekologiskt dels livsmedel med märkningarna KRAV och EU-Lövet. Undersökningen genomfördes under november – december 2014, med ett riksrepresentativt urval i TNS Sifos webbpanel och jämförs med en motsvarande undersökning från 2013. Antal intervjuer som genomfördes var 1000.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements