Brottslighet 2017 – förhoppningsvis fortsatt minskat skjutande

Under 2016 har skjutandet i Göteborg minskat jämfört med året innan. Antalet dödade i gängrelaterade mord har också minskat. Utvecklingen är den motsatta i Stockholm och Malmö.

Minskningen i Göteborg är sannolikt ett resultat av flera samverkande processer. Polisens arbeta som är inriktat på förebyggande insatser och förtroendeskapande åtgärder samtidigt som de effektivt utreder grova brott är en del i detta. Att polisen undviker att t i med hårdhandskarna så fort oroligheter av något slag uppstår i en förort är också den del i framgångarna.

En anna viktigt faktor är en minskande arbetslöshet i Göteborgsområdet vilket ger andra möjligheter för ungdomar som annars kanske skulle valt eller hamnat i ett liv med kriminalitet som något central i tillvaron. Göteborg har i motsats till Malmö en god ekonomisk utveckling.

Dessutom har vi sett föreningar, fritidsgårdar och socialarbetare som arbetar på ett bra sätt för att förebygga brott. Vi har sett det i Hammarkullen där befolkningen välkomnat polisens razzior mot stadsdelens kriminella nätverk som är uppbyggt kring familjen Alikhan och deras släktingar, där skolan och fritidsgården agerar på ett föredömligt sätt och vi har sett det i Biskopsgårdens där befolkningen hjälp till polisen lett till att flera mord kunnat klaras upp.

Utan förtroende och stöd bland befolkningen så kan polisen inte göra sitt jobb. Utan kompletterande sociala insatser har polisens arbete sällan någon effekt. Ett arbete mot den grova brottsligheten måste vara mångsidigt och koordinerat, det måste inkludera socialarbetare, skolpersonal, fritidsgårdspersonal med flera.

Bara polisen kan inte förändra något. Hårdare straff och ökad övervakning är också betydelselöst, det visar all forskning.

Det som dessutom behövs men som det inte finns nån lösning på i dagsläget är att det byggs fler bostäder.D et måste byggas många billiga hyresrätter så att de som är trångbodda kan upphöra med att vara det och så att de som vill eller måste flytta kan göra det. För att detta ska vara möjligt krävs politiska beslut, både på riksdagsnivå och kommunal nivå. Det är dags att politikerna tar tag i frågan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements