Skolan ska ena – inte söndra

I skolvalet handlar de inte bara om ”fördomar, rasism och klassförakt” när föräldrar väljer bort skolor i utsatta områden. Oavsett om det är rätt eller fel så kan de tro att sådana skolor är objektivt sämre, speciellt för de egna barnen.

Och med många nyanlända & invandrade elever är risken stor att utbildningen är sämre eftersom dessa kräver extra resurser och utbildning på en lägre, långsammare nivå. Även invandrarföräldrar kan resonera så och välja bort förortsskolor.

Lösningen är förstatliganden av alla skolor, förbud mot alla privatskolor, förbud mot religiösa friskolor, bussning av elever mellan skolor för att liksom en gång i USA blanda elevunderlaget, extra satsningar på problemskolor – fler och bättre lärare dit och mindre klasser, satsning redan i förskolan på problembarn.

Samt ett policyerkännande att skolan tjänar syftet att inte bara utbilda utan också att ena samhället och skapa en solidaritetsgemenskap av de svenska medborgarna, av alla som har Sverige som sitt hem.

Av liknande anledning bör den allmänna värnplikten återinföras och görs könsneutral. Den var också ett viktigt insocialiseringsinstrument för att skapa nationell vi-känsla och binda samman alla som bor i Sverige.

Samhället och solidaritetskänslan mellan dess människor är en ständig färskvara, Samhället måste ständigt byggas på nytt. Låt oss (igen) göra Sverige till ett färgblint alla inkluderande folkhem.

Hans Norebrink

Läs också: Fria skolvalet skapar segregation och klyftor

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements