Regeringen, APM Terminals och Hamnarbetarförbundet

Hamn4:an begärde under gårdagen återigen förhandling med APM Terminals. Bolaget har ännu inte svarat men nya medlingssamtal är inplanerade till den 31:a maj.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som idag besökte hamnen i Göteborg öppnade på en presskonferens för förändringar av den svenska konflikträtten och lanserade en snabbutredning som ska vara klar innan sommaren. Utspelet gjordes specifikt med hänvisning till den av APM Terminals drivna konflikten i Göteborgs hamn.

Hamn4:an motsätter sig generellt alla inskränkningar av svensk konflikträtt. Fackföreningen konstaterar samtidigt att en förhandlingslösning som skulle kunna få ett slut på konflikten och den lockout som nu stänger ner containerterminalen 15 timmar per dygn, är än mer avlägsen efter regeringens utspel idag.

Arbetsgivaren APM Terminals har nu färre incitament att faktiskt börja förhandla med Hamn4:an och söka kompromisslösningar, så länge de inte vet om den påtryckningskampanj de iscensatt tillsammans med Svenskt Näringsliv ger nåt politiskt resultat i deras smak.

Eftersom APM Terminals redan fått och fortsatt är berättigad till omfattande konfliktersättning från arbetsgivarorganisationen, förefaller det främst vara hamnens kunder, varuägare och de hundratals utestängda hamnarbetarna som drabbas av att lockout-situationen fortskrider.

Hamn4:an menar att de i nuläget inte kan överblicka hur ny lagstiftning på området skulle kunna se ut. En lagändring måste ske inom ramen för svensk lag och Sveriges internationella åtaganden kring fackliga rättigheter. Den bör därför inte rimligtvis kunna bygga på den odemokratiska utgångspunkten att arbetsgivare eller redan avtalsbärande minoritetsfackförbund tillmäts vetorätt mot att majoritetsfacket på en arbetsplats eller i en bransch får slåss för att bli fullvärdig kollektivavtalspart, såsom Svenskt Näringsliv föreslagit.

Ylva Johanssons presskonferens idag gav inga klara besked om hur en en lagstiftning kan tänkas se ut:

Hamnarbetarförbundet har i flera intervjuer gett uttryck att det slåss för sin överlevnad. Förbundet tillhör inte LO, och i Sveriges hamnar är det Transport som tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren.

– Det är ingen lagstiftning som säger att man måste vara LO-ansluten för att teckna avtal. Det måste ju vara ett fackförbund som representerar de anställda, men kommer man inte överens måste det finnas en mekanism för att avgöra det, säger Ylva Johansson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements