Intetsägande och felaktigt av Siesjö om stadsplanering

Björn Siesjö är stadsarkitekt i Göteborg. Det är en post utan makt och allt han säger och gör är bara tyckanden. Nu har han tyckt till i debattartikel i GP. Det är intetsägande och menlöst. Dessutom delvis felaktigt.

I Göteborg slog funktionalismens idéer igenom på 1930-talet och då började områden med lamellhus och punkthus att byggas, ett typexempel är övre Johanneberg. Funktionsåtskilda områden började dock byggas tidigare med de stora landshövdingehusområdena och stenstaden i slutet av 1800-talet. Dessa områden innehöll dock ibland kvarlevor från äldre tider och därför blev det ibland industrier. I områden som inte var stadsplanerade och inte tillhörde Göteborgs stad. Lundby socken intill 1906 med Lindholmen och Hisingstad, Örgryte socken intill 1923 med exempelvis Gårda och Almedal sam Fässbergs socken (det blivande Mölndal) med Krokslätt byggdes det dock fortsatt funktionsblandat. Även sådant som byggdes tidigare under 1800-talet och innan dess var funktionsblandat, exempelvis Masthugget och Majornas kåkbebyggelse som revs för att bygga landshövdingehus osv. Björns Siesjö har inte koll på sin historia.

Han har naturligtvis rätt när han skriver att den glesa staden inte är hållbar.  Men sen blir det förvirrande. Frihamnen kommer inte att byggas som blandstad. Om den nu kommer att byggas alls inom överskådlig tid. För som det nu är planerat och som det nu tänks är det lika dålig ekonomi i att bygga i Frihamnen som på Skeppsbron. På Skeppsbron byggs därför ingenting. Så verkar det också ha blivit med Frihamnen. Det bästa vore nog att fylla igen både Lundbyhamnen och Frihamnen så att en riktig rutnätsstad och riktigt många hus kunde läggas ut över hela området.

Det nya vid Selma Lagerlöfs Torg i Backa innebär verkligen ingenting nytt. Det blir samma förort som förut. Glest och långt ut, ingen blandstad osv. Bättre än nu blir det nog, men nån verklig förändring när det gäller stadsplanering är det inte. Det samma gäller ett annat område han tar upp, Dag Hammarskölds Boulevard och Högsbo industriområde. Istället för att bygga blandstad, dvs genom att fylla igen tomma ytor i industriområdet, rivs alla gamla industri-och kontorsbyggnader för att ersättas med bostäder. Det är att bygga funktionsdelat. Det är inte en bra utveckling vilket dock Siesjö verkar tycka trots att han hävdar att han tycker det motsatta.

Det enda område där det faktiskt byggs funktionsblandat idag är längs i Mölndalsåns dalgång. Bostäder byggs i område där det redan finns kontor, småindustrier, handel osv.  I Krokslätt, Elisedal, Almedal och Burås skapas blandstaden, kanske beroende på att ingen Siesjö, ingen politiker, ingen stadsplanerare, ingen tjänsteman lagt sig i planerna och byggandet. Också för att det är billigt att bygga då all infrastruktur redan finns.

Att gröna områden, parker och torg skulle vara en bristvara någonstans i Göteborg är ett påstående som saknar verklighetsanknytning. De flesta torg saknar idag funktion och används inte. Ingen besöker dem, ingen använder dem. Jag kan inte komma på ett enda område som skulle behöva ett nytt torg. Däremot kan jag komma på många torg som vi kan ta bort eller bör göra om (exempelvis göra mindre som Skanstorget). Jag inte heller inte komma på en enda stadsdel i Göteborg förutom vissa äldre rena industriområden där det är långt till natur och gröna områden. Björn Siesjö svamlar och upprepar floskler. Hans tyckande i detta saknar förankring i verkligheten.

Wien är en bra stad. Där har Siesjö helt rätt. Tätbebyggd. Den byggdes ju huvudsak för mer 100 år sen och ser mest ut som en hel stad byggd som Vasastaden i Göteborg. I början av 1900-talet hade staden 2,5 miljoner invånare och idag har den 1,9 miljoner. Det som behövs är att bygga mer som ser ut som Vasastaden och Lorensberg i Göteborg. Mer som ser ut som Kungsladugård, Kvillestaden och Bagaregården. Inte mer som ser ut som nya Kvillebäcken vilket planeras i Högsbo industriområde, på Masthuggskajen och Frihamnen, inte sånt som ska byggas i norra Lindholmen (Karlastaden), inte sådant som det som skapats i Brottkärr (och som bisarrt nog kallas Nya Hovås) eller sådant som byggts i Eriksberg. Inte med avkapade gator som i Karlastaden, inte en stad med avbrutna siktlinjer och utan genomfartsgator som det som planeras på Masthuggskajen. Sådant som Siesjö tycks gilla.

Det om Siesjö verkar gilla skapar inte att skapa en levande, hållbar stad med nära till allt. Hans artikel är felaktig, floskelfylld och förljugen. Han säger en sak, men exemplen visar nåt annat. Det är som han talar med två tungor. Som om han medvetet försöker lura folk. Han säger att ha vill nåt ha nåt bra, dvs tätbebyggd blandstad, men visar att det han egentligen vill ha är mer funktionsuppdelad stad. Dessutom är det uppblandat med mängder av intetsägande floskler som skapar en känsla av att han vill förvirra läsaren. Artikeln är både intetsägande, felaktig och falsk.