Det räcker inte med att tvätta händerna

Just nu gäller det att kämpa oss igenom pandemin med ett ansvarsfullt och solidariskt beteende och genom att alla tillgängliga resurser sätts in för att bekämpa sjukdomen och dess konsekvenser. Då kan det inte finnas plats för privata profitörer eller slösaktig produktion. Och när den kampen är vunnen får det inte bli en återgång till det som varit.

Vi måste bygga ett robust samhälle med krisberedskap. Slut med ”Just in Time”, New Public Management, nedskärningar och marknadstrams i offentliga sektorn. Seriösa satsningar på vård, omsorg, utbildning, transport, sport och kultur och ekologisk jordbruk. Det måste bli slut på de välbeställdas absurda materiella konsumtion och slösaktiga produktion som enbart drivs av vinstjakt. Slut på den orimliga ojämlikheten. Slut på militarismen som hotar vår existens. Samhället behöver ställas om för att klara av kommande pandemier och den pågående klimatkatastrofen.

En sådan omställning kräver en grundläggande maktförändring, besluten över vad som ska produceras får inte bestämmas av profitjakt och marknad av det lilla fåtal som kontrollerar företagen. Den måste beslutas demokratiskt, utifrån mänsklighetens behov.

Detta kan inte stanna vid goda önskningar och förhoppningar. Det krävs en rad praktiska åtgärder som bryter mot hur dagens samhälle fungerar, ett krisprogram för att lösa krisen på arbetare och låginkomsttagares villkor.

  • Riv upp alla privatiseringar i vården. Stoppa nedskärningarna. Välfärden är viktigare än lyxkonsumtion – riv upp de rikas skattesänkningar. Inga gräddfiler i vården – upphäv alla privata försäkringar under epidemin. Gemensam välfärd är livsviktigt.
  • All medicinsk forskning och kunskap om virus, vacciner och läkemedel måste omedelbart göras offentlig. Gemensamma ansträngningar kan ta fram vaccin och läkemedel snabbast möjligt. Läkemedelsindustrin ska föras över i samhällets ägo. Befria kunskapen!
  • Företagen tigger nu pengar av staten för att klara krisen. Inget företag som betalar aktieutdelning eller direktörsbonusar ska ha ett öre av statens pengar. Stoppa Utdelningar till aktieägarna!

Socialistisk Politik

Läs också: Högerpolitik är människofientligt!