Långa straff för svenskar dömda i Spanien

Tre av sex åtalade medlemmar i det gäng som kallas Los Suecos av spanska polisen har dömts till mycket långa fängelsestraff. De har var och en dömts till mer än 30 års fängelse för sprängningar och utpressningar. Alla de dömda såväl som de tre övriga personer som är åtalade kommer från Malmö. Alla är kända gängkriminella.

De som dömts är Ahmad Abdul Karim (Hamade), Rami El Mohamad och Perparim Vejseli. De tre som är åtalade men ännu inte dömda är Amir Mekky, Karim Abdul Karim (Papo, bror till Hamade) och Fakhry Mekky (bror till Amir Mekky). Dessa tre är åtalade för mord tillsammans med Hamade.

Ahmad Abdul Karim (Hamade) beskrivs i media som andreman i Los Suecos och förtrogen till gruppens ledare Amir Mekky. Spanska polisen kallar honom för ledarens löjtnant. Rami El Mohamad och Perparim Vejseli ska ha flugit till Malaga tillsammans strax före sprängdåden i oktober 2018.

Under flera år har Rami El Mohamad varit framträdande i Malmös undre värld och han har tidigare varit misstänkt i flera svenska mordutredningar. Bland annat var han häktad som misstänkt för mordet på Nermin Karamehmedovic. Enligt spanska polisens kartläggning och kameramaterial var Perparim Vejseli med vid förberedelserna till sprängningarna och en av dem som placerade ut laddningarna.

Läs mer:

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!