Gängland Göteborg – Majorna

Majorna är i huvudsak en välmående central stadsdel i Göteborg. Samtidigt har det en stadsdel där det sen länge finns ett omfattande bruk och missbruk av narkotika. I stadsdelen finns också flera mindre områden av miljonprogramskaraktär och den sociala sammansättningen är arbetarklass blandat med medelklass. Lite beroende på vilket område i Majorna det handlar om.

Utredningar som Göteborgs kommun genomfört har dessutom tydligt visat att Majorna har fler narkotikamissbrukare än andra delar av Göteborg.

Andel tunga missbrukare av antalet missbrukare totalt, 2018

Majorna-Linné, 15,4 %
Angered, 12,5 %
Östra Göteborg, 11,9 %
Lundby, 9,9 %
Norra Hisingen, 9,8 %,
Västra Hisingen, 9,4 %
Askim-Frölunda-Högsbo, 9,0 %
Örgryte-Härlanda, 8,3 %
Västra Göteborg, 6,8 %,
Centrum, 6,2 %

Andelen elever som använt narkotika den senaste månaden, gymnasiet årskurs 2 2016

Majorna-Linné, 11,0 %
Örgryte-Härlanda 7,2 %
Centrum, 6,0 %
Angered, 5,0 %
Västra Hisingen, 4,7 %
Västra Göteborg, 4,5 %
Norra Hisingen, 4,5 %
Askim-Frölunda-Högsbo, 4,2 %
Östra Göteborg, 3,6 %
Lundby, 2,9 %

I Majorna finns helt klart en stabil efterfrågan på narkotika. Framförallt handlar det om cannabis bland brukarna och amfetamin och opiater som tramadol bland missbrukarna.

Historia

Narkotikaförsäljningen i Majorna har varit omfattande sen 1970-talet då handel förekom vid Stigbergstorget, Karl Johans Torg, Jaegerdroffsplatsen och Gröna vallen men även på andra platser. Hörnet mellan Amiralitetsgatan och Såggatan kallades på 1970-talet för White corner på grund av den omfattande amfetaminhandeln. Dessa platser är fortfarande viktiga platser för narkotikahandeln..Under 2000-talet var det främst narkotikahandeln på Stigbergstorget och närliggande parker som området vid Masthuggskyrkan och Söderlingska trädgården vid kulturreservatet som uppmärksammades.

Tidigt uppstod också kriminella gatugäng med bas i Majorna. Faktum är att sådana gäng funnits sen min far bodde i barnrikehusen på Majstångsgatan på 1940-talet där han delvis växte upp. På 1970-talet var Majorna, precis som Haga, Olivedal, Kommendantsängen, Gamlestaden, Olskroken, Lunden, Gårda och Kvillestaden stadsdelar där det flyttade in många unga vilket på den tiden också innebar en ökad användning av narkotika. Amfetaminmissbruket etablerades under denna tid. Detta har sedan levt kvar i framförallt Majorna där det funnits möjligheter för missbrukare och fattiga att bo kvar trots rivningar, renoveringar och gentrifiering. Till det har tillkommit ett bruk av cannabis i den kulturella medelklasseliten som till stor del befolkar delar av Majorna idag.

Gängbildningar

På 1970-talet uppstod också flera mc-gäng Majorna som exempelvis Mothers Freak MC och Lucifer’s Bunch MC. Dessa gäng var tillsammans med andra gäng (Kvillebäckens MC, Hawks MC, Mandroms MC, Hising Island MC, Lundens MC, Gamlestadens MC) i Göteborg föregångare till det som skulle utvecklas till dagens mc-gängkultur som domineras av Hells Angels MC och Bandidos MC. Särskilt Hells Angels MC har betydelse än idag då förmodligen är huvudgrossisten när det gäller amfetamin.

Naser Dzeljilji som under lång tid var en ledande person inom det som kallas Albanligan eller Naserligan (under hans tid som boss) bodde under många år i Majorna. Hans son kom att bli en viktig kugge i Majornagänget tillsammans med en rad andra ungdomar. Genom kopplingen till Albanligan hade gänget också en koppling till kriminella grupperingar i Gårdsten. År 2006 gjordes ett mordförsök på Naser Dzeljilji i Majorna Den som misstänktes ha utfört mordet, Xheladin Purava, mördades själv i maj 2011.

Men även andra gäng etablerade sig på olika sätt i Majorna. Förutom Albanligan handlade det också om Original Gangsters. Senare kom ett vietnamesiskt nätverk att stå för en stor del av haschförsäljningen i stadsdelen men de försvagades kraftigt efter en polisinsats mot dem. Även kriminella från Bergsjön fanns tidigt på plats liksom personer med koppling till kriminella nätverk i Hammarkullen. En ledare från gangstergänget Asir sköts ner år 2011 på Kennedygatan.

Senare tiders gäng

Båda de gäng som tidigare existerade i Biskopsgården (Norra och Södra) började även de tidigt med att sälja narkotika i Majorna. När den av de ledande personerna i det ena gängen flyttade till Tynnered och byggde upp ett gäng där blev de också inblandade. Dessutom finns det otaliga kopplingar mellan kriminella grupperingar i Högsbo och Majorna. Exempelvis kunde flera personer från ett amfetaminlangande nätverk med bas i Högsbo ses regelbundet vid Masthuggskyrkan för 10 år sen.

Konflikter

Naturligtvis har situationen med flera konkurrerande gäng också lett till konflikter. Majornagänget har bland annat haft konflikter med Södra Biskop och Hells Angels MC. I februari 2015 sköts två män ner vid Jaegersdorffsplatsen. De två skjutna som både överlevde kunde kopplas till ett kriminellt nätverk i Gårdsten respektive Majornagänget. Troligen sköts de av personer med koppling till Södra Biskop (det som idag är A-falangen eller Jobe-falangen). 2018 hittades en man från Majornagänget mörda i Änggårdsbergen.

Idag menar polisen (enligt en artikel i Expressen) att försäljningen av narkotika i Majorna domineras av Jobe-falangen (A-falangen, Södra Biskop), Majornagänget som samarbetar med ett av nätverken i Biskopsgården, Bergsjögänget och Backagänget.

Narkotikabruk och handel

Det sätt som narkotikahandeln beskrivs på i Expressen-artikeln är ganska typiskt. Det förekommer i alla stadsdelar. Personligen har jag observerat det i Eriksberg, Lindholm, Kvillestaden, Burås, Almedal, Elisedal, Landala, Johanneberg, vid Avenyn i Lorensberg, inom Vallgraven och västra Nordstan. Så det är liksom det normala och har så varit sen vi fick moderna mobiltelefoner (smartphones). Det är definitivt inget specifikt för Majorna.

Statistiken som tidningen visar är dock helt meningslösa om det är nivån på narkotikabruket och narkotikalangningen som ska bedömas. Den överväldigande majoriteten av narkotikabrotten är ringa innehav och eget bruk. Hur många såna brott som sker beror helt på polisens arbete. Kontrollerar de många personer ökar antalet brott, kontrollerar de få personer minskar antalet brott. Om annan statistik, såsom användningen av narkotika bland ungdomar, NTU, med mera ,studeras finns det inga tecken på ökat narkotikabruk eller ökad narkotikabrottslighet.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!