Tio steg för en cirkulär metallmarknad

Tankesmedjan Cogito har publicerat “Metaller i ett grönt och digitalt Europa: En handlingsplan”, en konstruktiv analys som beskriver hur vi löser den förnybara energins mineral- och råvarubehov utan att dumpa problem på andra. Handlingsplanen är genomtänkt och klarsynt, dessutom lättläst, väl värd din tid = mindre än en timmes läsning.

Rapporten är framställd av the Green European Foundation med stöd från Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Etopia, Fundacja Strefa Zieleni, the Green Economics Institute, Institut Aktivního Ob?anství, Transición Verde, och Visio.Publicerad med ekonomiskt stöd från Europaparlamentet till the Green European Foundation.

Här presenteras ett axplock av de åtgärder som föreslås:

Att spara metaller
 • Cirkulärt användande av metaller och substitution av bristmetaller.
 • Ambitiösa, materialspecifika mål för återvinning och återvunnet innehåll för andra produkter som innehåller bristmetaller och bristmineraler, genom avfalls- och ekodesignlagstiftning.
 • Utvidga rätten till reparation av enheter som smartphones och bärbara datorer. Gör denna rätt universell. När teknisk support eller säkerhetsuppdateringar avslutas måste källkoden bli allmänt tillgänglig.
Spara metaller genom att spara energi
 • Säkerställ att elbilar och laddningsstationer kan underlätta i att balansera kraftnätet genom smart laddning, inklusive teknologi för nätanslutna fordon (vehicle-to-grid, V2G).
Spara metaller genom att spara på data
 • Inför ekodesignkrav för mjukvara ämnad att begränsa användningen av hårdvaruresurser, energi, och data.
 • Fastställ ekodesignkrav för kryptovalutor. Förbjud valutor som inte uppfyller kraven från registrerade växelplattformar för valutor.
Ansvarsfull gruvdrift
 • Avsluta beviljandet av fria utsläppsrätter för växthusgaser till industrin, inklusive gruvanläggningar, under Europeiska unionens utsläppshandelssystem (EU ETS).
 • Fastställ en kurs för en klimatpositiv metallutvinningssektor inom EU till 2030, genom användande av teknik för nollutsläpp och bindandet av kol i avfallsmineraler.
 • Kartlägg den potentiella tillgången till returråvaror från bestånd och avfall.
Nationella regleringar
 • Inför pant på all elektronik, bärbara batterier, dryckburkar, och andra produkter som innehåller metaller för att höja insamlingsnivåerna för uttjänta produkter.
 • Tillämpa cirkularitet, energieffektivitet, datasparsamhet, och kriterier för rättvis handel inom offentlig upphandling.

Det här är ett litet urval av åtgärder, rapporten föreslår många fler.

Growsverige

Ursprungligen publicerat på Growsverige. Publicerat här i enlighet med villkoren på Growsverige.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!