Vänsterpartiet och Dadgostar – dumt och naivt om gängen

På Vänsterpartiets hemsida finns en kort presentation av Vänsterpartiets ståndpunkter kring den nuvarande situationen när det gäller det gängrelaterade våldet. På en punkt är den vettig, på en punkt helt befängd och på en tredje punkt alldeles för naiv.

Den vettiga ståndpunkten är att regeringen omedelbart måste säkra medel för att undvika nedskärningar i skola och socialtjänst. Detta då det är centralt  för att stoppa nyrekryteringen till gängen.

Dumheter

Den befängda ståndpunkten är Vänsterpartiet ska verka för att få bort narkotikan och vapnen från gatan och stoppa dem vid gränsen. Narkotikamarknaden måste enligt V krossas då det enligt dem är gängens livsnerv. Påståendena är rena dumheterna.

Narkotika är inte gängens livsnerv. Vinsterna från narkotikahandeln är mellan1 och 3 miljarder kronor. Det ska jämföras med de 60 miljarder kriminella beräknas tjäna på svartjobb, de 11-27 miljarder som de tjänar på så kallad välfärdsbrottslighet (bidragsfusk etc), de 15-20 miljarder som de tjänar på fiffel och fusk i krogbranschen, de 5 miljarder de tjänar på byggfusk och de 5 miljarder de tjänar på momsfiffel.

Att krossa narkotikamarkanden är inte möjligt och inte heller önskvärt. Det som måste göras är satsningar på missbruksvård och social åtgärder som minskar narkotikabruket. Dvs precis samma sak som gjorts för att hantera alkohol och alkoholmissbruk.

Att få bort vapnen från gatan är naturligtvis bra.

Naivt

Den tredje punkten av Vänsterpartiets tre punkter går ut på att regeringen måste sätta press på Turkiet för att de ska sluta skydda dem som fjärrstyr det svenska gängkriget. Det är en något naiv ståndpunkt. Erdogan-regimen kan ju mycket väl vara de som ligger bakom våldet genom att uppmuntra och ge stöd till de berörda gängledarna. Detta som ett led i att destabilisera Sverige. Även Ryssland kan vara inblandat i sådana destabiliseringsaktioner.

Vansinnigt

Slutligen säger Dadgostar i en intervju i ETC att det är svårt att på förhand utesluta några åtgärder i det aktuella läget. Det är ett vansinnigt och felaktigt uttalande. Självklart kan vi på förhand utesluta en mängd åtgärder. Övervakning av personer som inte är misstänkta för brott ska naturligtvis inte förekomma. Inte heller avlyssning av alla människors kommunikation. Längre och hårdare straff kan också uteslutas liksom att militär ska användas. Det finns med andra ord en mängd åtgärder som redan på förhand kan uteslutas.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!